KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                        Độc lập – tự do – Hạnh phúc
 
 
            KH- TỔ ĐỊA LÍ                       Đức Liễu, ngày 08 tháng 10 năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC  2015 – 2016
 
Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ – UBND ngày 19 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành khung thời gian năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thuộc ngành giáo dục tỉnh Bình Phước;
 
Thực hiện Công văn số 1396/SGDDT – GDTrH ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015 – 2016, Công văn số 1332/SGDĐT – GDDT ngày 07 tháng    9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 đối với GDDT và XMC – PCGD;
Căn cứ vào kế hoạch năm học trường THPT Lê Quý Đôn  năm học 2015 – 2016 .
Tổ Địa lí xây dựng kế hoạch năm học 2015 – 2016
 
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
 
1. Đặc điểm tình hình
 
1.1 Thuận lợi
Được sự quan tâm của chi bộ Đảng , của Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường quan tâm , hỗ trợ, giúp đỡ  tạo động lực cho tổ phấn đấu nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
Đội ngũ giáo viên tổ đã tích lũy được kinh nghiệm giảng dạy, có ý thức trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
 1. Khó khăn
 
            Phương tiện, sách tham khảo cho bộ môn chưa nhiều, còn thiếu. Giáo viên  còn khó khăn trong cuộc sống. Tâm lí , thái độ của học sinh đối với bộ môn  còn lệch lạc.
 
 
 
 
2. Quy mô tổ Địa Lí
 
Stt Họ và tên Trình độ chuyên môn Thâm niên
1 Phạm Lan Giang Cử nhân 10
2  Đinh xuân Cần Cử nhân 7
3  Ngô Văn Hiệp Cử nhân 8
4 Nguyễn Thị Thắng Cử nhân 5
5 Nguyễn Thị Tú Uyên Cử nhân 2
 
- Thanh tra nhân dân 1
- Tổ trưởng công đoàn 1
- Đảng Viên 2, Đối tượng Đảng 1, chủ nhiệm 4
- Phó bí thư đoàn trường 1
- Đạt chuẩn 100%
 
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
. 1.Tích cực triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số  88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của giáo viên  trong tổ
3. Thực hiện tốt kế hoạch giáo dục
4.Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tổ viên
5. Thực hiện hoạt động HNNGLL
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
1.1 Nhiệm vụ
Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với với chủ đề “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.”. Đưa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành họat động thường xuyên của nhà trường.
1.2 Giải pháp và chỉ tiêu
1.2.1 Giải pháp
Tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua, chú trọng việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhận viên và học sinh trong nhà trường xuyên suốt trong năm học, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục của nhà trường góp phần xây dựng trường chuẩn quốc gia vào năm học 2017-2018.
Tổ chức các hội thi, trò chơi dân gian, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh thông qua hoạt động HNNGLL
Xây dựng và triển khai các biện pháp, chương trình hành động đẩy mạnh giáo dục môi trường, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh , giữ gìn bản sắc dân tộc tích hợp những phần phù hợp cho từng bài cụ thể.
1.2.2  Chỉ tiêu
- Toàn tổ  không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
- 100% giáo viên, tự nguyên đăng kí ít nhất một việc làm theo tấm gương của Bác.
- 100% giáo viên tích cực tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. 
2. Thực hiện kế hoạch giáo dục
2.1 Nhiệm vụ
 Tăng cường chỉ đạo  giáo viên thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và chương trình giáo dục phổ thông, các thành viên trong tổ tăng cường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập,  thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.
- Giáo viên theo kế hoạch xây dựng của tổ về các chủ đề tích hợp, theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch cá nhân giáo viên của tổ viên phải được tổ trưởng phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.
- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn  số 5555/BGDDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014.
 Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai;giáo dục bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
Đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, giáo dục kỹ năng sống, các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo hoạt động này theo tinh thần của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cơ tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.
2.2. Giải pháp và chỉ tiêu
2.2.1. Giải pháp
- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và chương trình giáo dục phổ thông, tổ trưởng chỉ đạo các tổ viên chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.
- Giáo viên theo kế hoạch xây dựng của tổ về các chủ đề tích hợp, theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch cá nhân giáo viên của tổ viên phải được tổ trưởng phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.
- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn  số 5555/BGDDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014.
- Chỉ đạo giáo viên dựa trên kế hoạch xây dựng và thực hiện hiện quả chương trình tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc … theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Xây kế hoạch HN NGLL, phân công nhiệm vụ cụ thể từng tháng cho giáo viên thực hiện .
- Tăng cường phối hợp đoàn thể trong nhà trường, phân định rõ công việc, trách nhiệm của từng cá nhân, họp tổ ; tổ chức tốt các cuộc họp định kỳ cha mẹ học sinh, tạo điều kiện để cha mẹ học sinh được đóng góp ý kiến của mình trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.
2.2.2 Chỉ tiêu
- 100% Giáo viên không vi phạm pháp luật, đặc biệt là luật ATGT.
- Duy trì sĩ số: Học sinh nghỉ học không quá 1% .
- 100%  giáo viên tham gia đầy đủ các cuộc họp trong tuần, tháng, năm.
- 100% giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo các đoàn thể tham gia sinh hoạt chào cờ đầu tuần.
- 100% tổ ;từng cá nhân xây dựng kịp thời PPCT cho năm học, kế hoạch hoạt động NGLL, kế hoạch năm học, kế hoạch tích hợp KNS, GDMT. Bảo tồn phát huy bản sắc dân tộc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch này.
3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
3.1.1. Đổi mới phương pháp dạy học
            Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo cuả học sinh; dạy đủ, đúng phân phối chương trình.
- Giáo viên trước khi tới lớp phải có giáo án đã được tổ phê duyệt, nghiên cứu bài giảng nghiêm túc, xây dựng các câu hỏi trên mức chuẩn và mang tính khuyến khích học sinh tìm tòi kiến thức thực tế. Đồng thời lồng ghép các nội dung: GDMT, KNS, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc vào từng mục của tiết dạy thật rõ rang, cụ thể theo kế hoạch chung của tổ . Việc lồng ghép không để quá tải chương trình , không biến tiết dạy Địa Lí thành tiết dạy môi trường. Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.
- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.
Thực hiện tối đa phương tiện dạy học nhưng phải phù hợp với nội dung bài học, tuyệt đối không dạy chay.
3.1.3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá
             Giáo viên đánh giá đúng trình độ của học sinh mọt cách khách quan, công minh và hướng dẫn học sinh tự đánh giá năng lực của mình
- Nghiêm túc thực hiện  đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.
- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
-  Căn cứ vào Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT, các giáo viên trong tổ  phải tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ (cả lý thuyết và thực hành) cho học sinh.
- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn), của Sở và các trường học.Giáo viên và học sinh tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng (http://danhgia.truonghocao.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
3.2. Giải pháp và chỉ tiêu
3.2.1. Giải pháp
-  Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục. Tiếp tục định hướng, sàng lọc học sinh theo hướng phân ban, chọn khối C để phù hợp với năng lực trình độ của học sinh, nhằm nâng cao chất lượng đậu Cao đẳng, đại học theo khối C.
- Tham gia buổi tập huấn cho giáo viên về soạn giảng bằng giáo án e-learning. Khuyến khích thao giảng bằng giáo án điện tử  e-learning , qua đó lựa chọn những giáo viên có năng lực tham gia thi giáo viên giỏi vòng tỉnh. Trong quá trình ứng dụng CNTT trong dạy học phải sử dụng hợp lí, có chọn lọc, không lạm dụng CNTT. Lập nguồn tư liệu của bộ môn Địa Lí trên Vebsaite của trường
- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên soạn giáo án sạch đẹp, hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm giỏi,...
- Tăng cường chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, lập kế hoạch khảo sát, bồi dưỡng ngay từ đầu năm học để các giáo viên làm nhiệm vụ bồi dưỡng chủ động trong kế hoạch ôn luyện nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học. tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.Đề ra phải đảm bảo  các cấp độ: Biết, hiểu, vận dụng , và kỹ năng  sử dụng Atlats và vẽ biểu đồ. Thống nhất đáp án trước khi chấm, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá từng bài của từng lớp và toàn khối, chấm trả bài đúng quay định, công khai bài kiểm tra và lưu giữ bài kiểm tra của học sinh theo quy định. Thành lập ngân hang đề thi của tổ
- Rèn luyện kỹ năng vẽ, nhận xét, phân tích,giải thích các dạng biểu đồ, bảng số liệu, atlat Địa Lí Việt Nam, các loại bản đồ
- Tăng cường dự giờ thăm lớp , thảo luận các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp chung
Lên cụ thể các kế hoạch: năm, tháng, KH bồi dưỡng học sinh giỏi, kế hoạch lồng ghép, kế hoạch luyện thi khối C
Xây dựng và viết SKKN
- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tính chuyên cần của học sinh, tìm hiểu nguyên nhân học sinh bỏ học để kịp thời xử lý và động viên học sinh đến lớp học. GVCN xử lý kịp thời học sinh bỏ học từ 03 ngày trở lên trong tuần và báo cáo ngay cho Ban Giám hiệu để có hướng giải quyết.
3.2.2. Chỉ tiêu
            100% giáo viên đảm bảo ngày giờ công lên lớp
- 100% giáo viên biết soạn thành thạo giáo án điện tử PowerPoint, có ít nhất 02 giáo viên biết soạn giảng giáo án điện tử e-learning., cập nhật điểm bằng phần mềm, truy cập internet
100% GV có kế hoạch cá nhân
- 100% giáo viên lên lớp có giáo án;
100% GV thực hiện việc đổi mới đánh giá kết quả của học sinh
- - Học sinh lên lớp: Khối 10: 90%.
Khối 11: 95%.
- HS TN THPT: >= mặt bằng sở.
- HS đậu vào các trường ĐH-CĐ: 75%
- Tổ có 2 học sinh giỏi vòng tỉnh, 3 HS đạt giải Olympic 19/5.
4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
4.1. Nhiệm vụ
4.1.1.Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên   
- Tổ chức tập huấn  các nội dung: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp liên môn; giáo dục kỹ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, phần mềm Bu Ca.. đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Sở GDĐT  
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua mạng “trường học kết nối”.
4.1.2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của giáo viên
- Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại tổ chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong cơ sở giáo dục trung học.
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.
 
4.1.3. Nâng cao hiệu quả công tác bồif dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của tổ viên
Bố trí sắp xếp để đảm bảo về số tiết, cân đối cho từng khối học
Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
4.2. Giải pháp và chỉ tiêu
4.2.1. Giải pháp
 Hướng dẫn xây dựng các kế hoạch cá nhân
- Giáo viên  tham gia các đợt đi bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, , chuẩn nghề nghiệp Giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Tham gia tích cực các hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi vòng trường theo các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.
- Rèn luyện kỹ năng làm ma trận, xây dựng ngân hang câu hỏi để kiểm tra chung cho tổ.
- Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn.Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới; đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; tăng cường tổ chức hội thảo cấp tổ chuyên môn. Triển khai thực hiện quy định mới về đánh giá giờ dạy của giáo viên trung học.
4.2.2. Chỉ tiêu
- Tổ sinh hoạt chuyên môn ít nhất 02 lần/tháng; hội thảo chuyên môn cấp tổ ít nhất hai tháng 01 lần.
 Mỗi giáo viên trong  tổ thao giảng ít nhất 6 tiết/năm, dự giờ ít nhất 20 tiết/năm (khuyến khích ứng dụng CNTT vào soạn giảng).
- Có 4 SKKN xếp loại B vòng trường trở lên  Có ít nhất 01 SKKN xếp loại C cấp sở).
Kiểm tra toàn diện 1 GV: Nguyễn Thị Tú UYên
- Giáo viên giỏi cấp trường: 3 giáo viên .
- 100% GV đạt lao động tiên tiến
- Tổ  đạt danh hiệu: Tiên tiến
 
5.Thực hiện dạy hướng gnhiệp, ngoài giờ lên lớp ( HNNGLL)
5.1Giải pháp
 • Lên kế hoạch hoạt động HNNGLL
 • Lồng ghép kỹ năng sông, giữ dìn và phát huy bản sắc dân tộc,lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh  theo từng chủ đề
 • Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên và học sinh các lớp theo chủ đề từng tháng
 • Tổ chức các cuộc thi theo chủ đề
 • Xin kinh phí hoạt động
5.2 Chỉ tiêu: 100% GV tham gia
Ngoài các nhiệm vụ cụ thể trên, tổ tiếp tục thực hiện tôt nôi quy, quy định về nề nếp chuyên môn do trường, sở Giáo dục và Bộ giáo dục quy định
 
IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 
Thời gian Nội dung công việc Chỉ tiêu Người phụ trách
03 – 31/8/2015 - Họp hội đồng trường 3/8
- Nghe thời sự trực tuyến  học nghị quyết 9/8
 Ổn định tổ chức , phân công chuyên môn HKI
- Nhận lớp chủ nhiệm, ổn định lớp chủ nhiệm, Đại hội chi đoàn lớp CN , họp CMHS, dăng ký học thêm, đăng kí sử dụng thư điện tử, nhận bàn giao phòng học
- Thống nhất chỉ tiêu năm học 2014 – 2015
 Tham gia các lớp tập huấn của sở
-Lên các kế hoạch : Năm học, GDMT, KNS, SDTB, HNNGLL
 Lên kế hoạch tháng 8
 Lập danh sách đội tuyển HSG, bồi dưỡng HSG tỉnh
 - Lên lịch báo giảng và dạy theo thời khoá biểu
100% thực hiện BGH
Huyện Uỷ
 
Tổ trưởng
 
 
GVCN
 
 
Cả tổ
 
 Cần Giang
Giang
 
cả tổ
Cả tổ
 
1 – 30/9/2015 - Lên KH tháng 9
- Thực hiện KH năm học HNNGLL
- Thực hiệnHNNGLL tháng 9
- KH tháng 9: tổ, cá nhân CN
- Dự HNCBCNVC, khai giảng
 - Lên lịch báo giảng hang tuần
- Ra đề kiểm tra 15 phút khối 10,11,12
  - Ôn luyện thi HSG và khối C
- Lập danh sách, chọn độ tuyển HSG 10,11
- Thao giảng dự giờ
 -Đăng kí thi đua, SKKN
- Kiểm tra hồ sơ giáo án,
 - Tham gia trung thu
 -Thu  các khoản đóng góp
 Nhập điểm  dữ liệu lớp CN vào phần mềm
 • Báo cáo tháng 9, lên KH tháng 10
 •  Tham gia các lớp tập huấn
 • Kiểm tra hồ sơ, nhập lí lịch học sinh đối với lớp CN
100%
Thực hiện
 
 
 
 
 
 
10HS
 
4SKKN
 
Cả tổ
 
Giang, UYên
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
Cần Giang, Uyên, Hiệp
Cả tổ
H _ G _ C  -U
Giang
Cả tổ
GVCN
 Cả tổ
   Giang
Giang
GVCN
1- 31/10/2015 - Lên KH tháng 10
 -Thao giảng  chào mừng 20/10 PNVN
- Lên lịch báo giảng hàng tuần
  -Ra đề ,kiểm tra 45 phút 10,11,12, chấm, trả bài. lưu bài kiểm tra theo quy định
- Kiểm tra hồ sơ giáo án
- Ra đề , chấm học sinh giỏi vòng trường
- Luyện thi khối C
- Thanh tra toàn diện Uyên
-Tham gia thi giáo viên giỏi vòng trường
- Thực hiện HNNGLL tháng 10
 - Tham gia các hoạt động 20/10, dự tọa đàm
 • Tập huấn lại các nội dung đã tập huấn
 • Hội, họp đầy đủ
 • Lên KH dạy bù
 • Cập nhật điểm phần mềm
 • Báo cáo tháng 10 lên KH tháng 11
100% thực hiện Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cần, Giang, Hiệp
Giang, Cần
Giang, Cần
Cả tổ
G- C – H –U
Cần, Uyên
 Cả tổ
Giang, Cần
 Cả tổ
Cả tổ
 Cả tổ
Giang
1 – 30/11/20115 - Lên KH tháng 11
 - Tao giảng chào mừng 20/11,
- Lên lịch báo giảng
-  Thi giáo viên giỏi vòng trường
 - Kiểm tra 15 phút khối 10,11,12
- Hoàn thành thanh tra toàn diện Uyên
- Lập ma trận, ra đề kiểm tra học kì I
- Kiểm tra hồ sơ giáo án
 - Luyện thi khối C
- Ôn học sinh giỏi
- Thu các khoản đóng góp
- Thực hiện HNNGLL tháng 11
 Cập nhật điểm phần mềm
- Sơ kết thi đua đợt I
- Báo cáo tháng 11, lên KH tháng 12
100% thực hiện Giang
 Cả tổ
 Cả tổ
Cần, Giang, Hiệp, Uyên
Cả tổ
Cả tổ
Giang
Cần, Giang
Hiệp, Uyên
 
Hiệp, Giang Cả tổ
Cả tổ
Giang
1 - 31/12/2015 - Phát động thi đua đợt II
- Lên KH tháng 12, dự lễ 22/12
 - Lên lịch báo giảng hàng tuần
- Rà soát chương trình, số cột điểm bổ sung đầy đủ
 - Cập nhật điểm theo đợt
- Ôn  tập kiểm tra học kì I
- Kiểm tra hồ sơ giáo án
- Coi thi học kì, chấm trả bài
-- Chọn, in sao đề thi học kì
-Vào điểm phần mềm, học bạ
- Xét thi đua lớp chủ nhiệm
- - Thực hiện HNNGLL tháng 12
- Báo cáo tháng 12 , lên KH tháng 1
100% thực hiện Giang
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
Giang
Cả tổ
Giang
Cả tổ
GVCN
Cần Uyên
 Giang
1 - 30/01/2016 - Lên KH tháng 1
 - Sơ kết học kì I
-Phân công chuyên môn HKII
- Lên lịch báo giảng hàng tuần
- Ra đề kiểm tra 15 phút
   -Kiểm tra hồ sơ, giáo án
- Thao giảng dự giờ
- Thu các khoản đóng góp HKII
-Luyện thi khối  C và học sinh giỏi
- Thực hiện HNNGLL tháng 1
 - Họp CMHS
- Báo cáo tháng 1 lên KH tháng 12
100% thực hiện Giang
Cả tổ
Giang
Cả tổ
Cả tổ
Giang
Cả tổ
GVCN
Cả tổ
Hiệp, Uyên
GVCN
Giang
1 - 28/02/2016 - Lên KH tháng 02
 Phát động thi đua đợt III
-  Lên  lịch báo giảng hàng tuần
 - Thao giảng dự giờ chào mừng 3/2
-  Ra đề kiểm tra 45 phút, 10,11,12
 - Luyện thi khối C, HSG
- Kiểm tra hồ sơ giáo án
- Hoàn thành SKKN
-Báo cáo chất lượng bài kiểm tra
- Thu các khoản đóng góp
 Thực hiện HNNGLL tháng 2
Báo cáo tháng 2 lên KH tháng 3
- Nghỉ tết nguyên đán
100% thực hiện Giang
Giang
 Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cần Giang H- U
Giang
Cả tổ
Cả tổ
GVCN
Cần, Giang
Giang
 Toàn trường
1 – 30/03/2016 -Lên KH tháng 3
- Thao giảng dự giờ chào mừng ngày 26/3 và 8/3
-  Lên lịch báo giảng hàng tuần
-  Duyệt SKKN
-Kiểm tra hồ sơ, giáo án
 Thực hiện HNNGLL tháng 3
 Thu các khoản đóng góp
  -Luyện thi khối C và HSG
- Báo cáo tháng 3 lên KH tháng 4
100% thực hiện Giang
Cả tổ
 
Cả tổ
Ban thi đua
Giang
Hiệp, UYên
GVCN
G – C – H – U
Giang
1 – 30/04/2016 - Lê KH tháng 4
-  Thao giảng chào mừng 30/4 và 1/5
 - Lên lịch báo giảng hang tuần
 - Kiểm tra hồ sơ giáo án
- Luyện thi khối C và HSG
- Ôn tập, ra đề kiểm tra học kì II
- Hoàn thành hồ sơ thi lớp 12
 -  Rà soát chương trình, số cột điểm của học sinh
- Thực hiện HNNGLL tháng 4
- Hoàn tất các khoản đóng góp
- Báo cáo tháng 4 lên KH tháng 5
-
100% thực hiện Giang
Cả tổ
Cả tổ
Giang
C+ G – H – U
Cả tổ
G – H – C
Cả tổ
 
Cần Uyên
GVCN
Giang
1 - 30/05/2016 - Lên KH tháng 5
-  Lên lịch báo giảng hàng tuần
 - - Kiểm tra hồ sơ giáo án
  - Chọn ,In sao đề thi học kì
- Luyện thi khối C, HSG
- Ra đề đề xuất olimpic 19/5
- Sơ kết thi đua đợt III
- Coi thi HKII, chấm trả bài, vào điểm phần mềm, học bạ
-Họp CMHS
 Xét thi đua lớp CN
 Thực hiện HNNGLL tháng 5
 Báo cáo tổ HKII , cả năm
-Tổng kết HKII
- Ký duyệt học bạ
- Hoàn thành đánh giá chuẩn GV, xếp loại viên chức năm học 2015
 - Báo cáo tháng 5,lên KH luyện thi khối C tháng 6 lớp 12
100% thực hiện Giang
 Cả tổ
Giang
Giang
G _ H _C – U
Hiệp – Uyên
Giang – thi đua
Cả tổ
 
GVCN
 
Hiệp, Giang
Giang
Cả tổ
Cả tổ
 
Giang
 
 
 
Trên đây là kế hoạch năm học 2015 – 2016 của tổ Địa Lí. Giáo viên trong tổ sẽ luôn phấn đấu phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế của tổ trong  năm học 2014 - 2015.; để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016  của tổ và của trường.
 
                                                                                               
Duyệt của ban giám hiệu                                                                Người lập
Tổ trưởng
 
 
 
                                                                                                            Phạm Lan Giang
 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập356
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm354
 • Hôm nay37,962
 • Tháng hiện tại325,251
 • Tổng lượt truy cập8,181,808
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây