Lịch làm việc tuần 28

Chủ nhật - 13/03/2022 20:35
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 28/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 13 tháng 3 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 28 năm học 2021-2022
 (Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 19/03/2022)

          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực Công văn số 329/UBND-KGVX ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 21/02/2022; Công văn số 397/SGDĐT-GDTrH ngày 25/02/2022 của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc hướng dẫn điều chỉnh việc triển khai dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;
          2. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
3. Kiểm tra hồ sơ kiểm định lần 3.
4. Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 10.
5. Họp Hội đồng trường; Họp Hội đồng sưu phạm; Bồi dưỡng cảm tình Đoàn.
          6. Tiếp tục bồi dưỡng HSG tỉnh, Olympic 19/5.
          7. Duy trì công tác phòng chống dịch Covid-19.
          8. Thao giảng giáo viên đợt 2 Năm học 2021-2022.
          9. Tiếp tục Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022 tổ Ngữ Văn (Theo Kế hoạch nhà trường).
          10. Tiếp tục thực hiện công việc trường chuẩn Quốc gia (theo kế hoạch).
          11. TTCM nộp đề kiểm tra giữa kỳ về đồng chí Tính. Hạn cuối ngày 19/3/2022.
         
Thứ 2 ngày 14/03
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          2. Ban Giám hiệu dự giờ thao giảng giáo viên đợt 2 theo Kế hoạch.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 15/3
          1. Học sinh toàn trường nghỉ học (Thời gian học bù sẽ thông báo sau).
          2. Từ 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 50 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú và Giáo viên Tổ Tiếng Anh dự Hội thảo 1 về giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 bằng hình thức trực tuyến tại cơ sở.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Giao: đ/c Đinh Xuân Cần chuẩn bị công tác đường truyền và thiết bị; Y tế chuẩn bị công tác phòng chống dịch 5K; Phục vụ dọn vệ sinh.
          3. Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú và Giáo viên Tổ Tiếng Anh dự Hội thảo 2 về giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 bằng hình thức trực tuyến tại cơ sở.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Giao: đ/c Đinh Xuân Cần chuẩn bị công tác đường truyền và thiết bị; Y tế chuẩn bị công tác phòng chống dịch 5K; Phục vụ dọn vệ sinh.
          4. Buổi sáng: 08 giờ  00 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 05 phút Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính và Giáo viên các Tổ CM dự Hội thảo 3 về giới thiệu sách giáo khoa lớp 10 bằng hình thức trực tuyến tại cơ sở.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Giao: đ/c Đinh Xuân Cần chuẩn bị công tác đường truyền và thiết bị; Y tế chuẩn bị công tác phòng chống dịch 5K; Phục vụ dọn vệ sinh.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 16/3
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          2. Ban Giám hiệu dự giờ thao giảng giáo viên đợt 2 theo Kế hoạch.
          3. Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú và Giáo viên Tổ Tiếng Anh dự Hội thảo 4 về giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 bằng hình thức trực tuyến tại cơ sở.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Giao: đ/c Đinh Xuân Cần chuẩn bị công tác đường truyền và thiết bị; Y tế chuẩn bị công tác phòng chống dịch 5K; Phục vụ dọn vệ sinh.
          4. Từ 08 giờ 45 phút đến 11 giờ 15 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú và Giáo viên Tổ Tiếng Anh dự Hội thảo 5 về giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 bằng hình thức trực tuyến tại cơ sở.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Giao: đ/c Đinh Xuân Cần chuẩn bị công tác đường truyền và thiết bị; Y tế chuẩn bị công tác phòng chống dịch 5K; Phục vụ dọn vệ sinh.
          5. Từ 14 giờ 00 phút đế 15 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Hội đồng trường.
          Địa điểm: Phòng họp Hội đồng sư phạm.
          Thành phần: Các ông (bà) là Thành viên Hội đồng trường theo Quyết định số 3686/QĐ-SGDĐT ngày 19/11/2021 của Sở GD&ĐT.
          Giao: Văn phòng thông báo mời họp đến Trưởng ban đại diện CMHS, Đại diện chính quyền địa phương, Đại diện học sinh; Y tế chuẩn bị công tác phòng chống dịch 5K; Phục vụ dọn vệ sinh.
          6. Từ 14 giờ 00 phút: Đoàn trường chủ trì tổ chức lớp cảm tình Đoàn năm học                 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.
          Thành phần: Phó Bí thư Đoàn trường Phạm Hữu Thắng; Ủy viên BCH Đoàn trường Trần Thị Hoài Na và Thanh niên ưu tú có tên trong danh sách do Đoàn trường thông báo.
          7. Từ 15 giờ 35 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Hội đồng sư phạm bằng hình thức trực tuyến.
          Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          8. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 17/3
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          2. Ban Giám hiệu dự giờ thao giảng giáo viên đợt 2 theo Kế hoạch.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 18/3
          1. Học sinh toàn trường nghỉ học (Thời gian học bù sẽ thông báo sau).
          2. Buổi sáng: 07 giờ  45 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 25 phút Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính và Giáo viên các Tổ CM dự Hội thảo 6 về giới thiệu sách giáo khoa lớp 10 bằng hình thức trực tuyến tại cơ sở.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Giao: đ/c Đinh Xuân Cần chuẩn bị công tác đường truyền và thiết bị; Y tế chuẩn bị công tác phòng chống dịch 5K; Phục vụ dọn vệ sinh.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 19/3
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          2. Ban Giám hiệu dự giờ thao giảng giáo viên đợt 2 theo Kế hoạch.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ trưởng CM nộp đề Kiểm tra giữa kỳ 2 về Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính.
          4. Từ 08 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh kiểm tra Hồ sơ kiểm định chất lượng về công tác trường chuẩn hiện đang thiếu sót sau đợt kiểm tra lần 2.
          Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.
          Giao: Các bộ phận phụ trách công tác tìm minh chứng nộp hồ sơ còn thiếu về phòng Hiệu trưởng.
          Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay544
  • Tháng hiện tại150,209
  • Tổng lượt truy cập20,300,759
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây