Lịch làm việc tuần 39

Chủ nhật - 29/05/2022 20:24
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 39/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 29 tháng 5 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 38 năm học 2021-2022
 (Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022)

          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực Công văn số 782/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2022 của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên từ ngày 01/4;
          2. Dạy và học theo thời khóa biểu đối với học sinh khối 12.
          3. Đón Đoàn Thanh tra công tác chuẩn bị thi vào lớp 10 năm học                         2022-2023 .
          4. Đón Đoàn kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT                         năm 2022.
          5. CB, GV đi kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT                         năm 2022.
          6. Đón Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc khảo sát sơ bộ Trường THPT đạt chuẩn quốc gia.
          7. Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.
          8. Tiếp tục thực hiện công việc trường chuẩn Quốc gia.
          9. Duy trì công tác phòng chống dịch Covid 19.
          10. Tiếp tục công tác bồi dưỡng Olympic.
          11. Chi trả DTHT.       
     
Thứ 2 ngày 30/5
          1. Dạy và học theo thời khóa biểu khối 12.
          2. Đón Đoàn Thanh tra công tác chuẩn bị thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.
          Thời gian: Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 02/6 (04 ngày); Thời gian cụ thể Đoàn Thanh tra sẽ Thông báo sau.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1392/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2022 của Sở GD&ĐT Bình Phước; Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú; Tổ trưởng VP Nguyễn Ngọc Long; Kế toán Hồ Đức Hải.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị nội dung Báo cáo Thanh tra; Tổ trưởng VP Nguyễn Ngọc Long chuẩn bị hồ sơ; Phục vụ chuẩn bị nước uống và vệ sinh phòng họp.
          3. Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 45 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp bàn về công tác ANTT học đường.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Ban Giám hiệu; Ban Nề nếp; GVCN khối 12; Thư ký HĐSP.
          4. Từ 15 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng                          Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Chi bộ.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần: Tất cả Đảng viên trong chi bộ.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 31/5
          1. Dạy và học theo thời khóa biểu khối 12.
          2. Từ 14 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú dự Họp Ban Chỉ đạo hè huyện năm 2022.
          Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện Bù Đăng.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 01/6
          1. Dạy và học theo thời khóa biểu khối 12.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 02/6
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu đối với học sinh khối 12.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Làm việc với Đoàn kiểm tra hồ sơ chéo xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Đoàn kiểm tra Trường THPT Bù Đăng; Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính; GVCN khối 12; Giáo viên Đinh Xuân Cần; Giáo viên Nguyễn Văn Vượng; Giáo viên Nguyễn Thị Thìn.
          Giao: Giáo viên Đinh Xuân Cần chuẩn bị hồ sơ; Bộ phận Phục vụ chuẩn bị nước uống và phòng họp.
          4. Từ 08 giờ 00 phút: CB, GV đi kiểm tra hồ sơ chéo xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.
          Địa điểm: Trường THPT Thống Nhất.
          Thành phần: Cán bộ, giáo viên có tên tại Quyết định số 98/QĐ-THPTLQĐ ngày 30 tháng 5 năm 2022.
          5. Từ 14 giờ 00 phút: Trường THPT Lê Quý Đôn dự buổi làm việc giữa UBND huyện Bù Đăng  với Sở GD&ĐT Bình Phước để thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng khối Hiệu bộ Trường THPT                        Lê Quý Đôn.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần:
          - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bình Phước;
          - Lãnh đạo UBND huyện;
          - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Bù Đăng;
          - Ban QLDA&XD huyện;
          - Trường THPT Lê Quý Đôn: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Thư ký HĐSP.
          Giao: Phục vụ chuẩn bị nước uống phòng họp.
          6. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 03/6
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu đối với khối 12.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú; Giáo viên Lê Đức Minh; Giáo viên Lữ Văn Trung dự tập huấn nghiệp vụ coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.
          Địa điểm: Hội trường A – TT GDTX tỉnh.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Bí thư Chi bộ Lê Thị Bích Hạnh dự Hội nghị trực tuyến (Tại điểm cầu huyện ủy) từ huyện đến cơ sở: Thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cơ sở, 06 tháng đầu năm 2022.
          Địa điểm: Hội trường UBND xã Đức Liễu.
          4. Từ 08 giờ 30 phút: Làm việc với Đoàn khảo sát sơ bộ Trường THPT đạt chuẩn quốc gia.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Phó Giám đốc Sở Hồ Hải Thạch; Chuyên viên Phòng GDTrH Đặng Văn Hiếu; Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính và các cá nhân có liên quan.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính chuẩn bị hồ sơ và thông báo đến cá nhân có liên quan để phục vụ Đoàn kiểm tra; Phục vụ chuẩn bị nước uống và phòng họp.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 04/6
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu đối với khối 12.
          2. Họp Hội đồng thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.
          - Thời gian:
          + Từ 08 giờ 00 phút: Họp Lãnh đạo và Ban Bảo vệ, Y tế và phục vụ kỳ thi.
          - Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          - Thành phần: Trưởng điểm; Phó Trưởng điểm; Thư ký CM; Thư ký CSVC; Y tế; Bảo vệ và Phục vụ.
          + Từ 09 giờ 30 phút: Họp Hội đồng coi thi.
          - Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          - Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên tại Quyết định số 99/QĐ-THPTLQĐ ngày 30/5/2022 của Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Giao: Y tế chuẩn bị công tác Phòng chống dịch Covid-19; Phục vụ chuẩn bị nước uống và vệ sinh phòng họp.
          3. Từ 14 giờ 00 phút: Học Quy chế thi.
          Địa điểm: Sân khấu Trường.
          Thành phần: Lãnh đạo Hội đồng; Giám thị và học sinh lớp 9 các Trường THCS có đăng ký dự thi.
          Giao: Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh; Y tế chuẩn bị công tác phòng, chống dịch Covid-19.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Chủ Nhật ngày 05/6
          1. Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 theo Kế hoạch.
          Thời gian: Theo Lịch thi.
          Địa điểm: Theo sơ đồ phòng thi.
          Thành phần: Hội đồng coi thi và học sinh đăng ký dự thi.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay3,575
  • Tháng hiện tại59,512
  • Tổng lượt truy cập20,873,943
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây