Trường THPT Lê Quý Đôn

http://thptlequydon.edu.vn


Lịch làm việc tuần 33

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 33/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 17 tháng 4 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 33 năm học 2021-2022
 (Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022)

          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực Công văn số 782/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2022 của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên từ ngày 01/4;
          2. Dạy và học trực tiếp theo Kế hoạch.
          +  Đầu giờ buổi sáng, chiều: Y tế, Đoàn trường, Bộ phận nề nếp, các Tổ phòng chống Covid-19 cử người đo thân nhiệt và quản lý học sinh theo nhiệm vụ.
          + GVCN nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch 5K và nghiêm túc thực hiện nề nếp.
          3. Đội tuyển HSG tham dự Kỳ thi chọn HSG THPT lớp 12 cấp tỉnh năm học 2021-2022.
          4. Giáo viên tham gia coi thi Kỳ thi chọn HSG THPT lớp 12 cấp tỉnh năm học 2021-2022.
          5. Dạy bù chính khóa cho học sinh chiều thứ 4.
          6. Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ, đảng viên quý I                     năm 2022.
          7. Tiếp tục bồi dưỡng Olympic 19/5.
          8. Kiểm tra nội bộ trường học năm học  2021-2022 tổ GDTC-QP (Theo Kế hoạch nhà trường).
          9. Tiếp tục thực hiện công việc trường chuẩn Quốc gia.
          10. Duy trì công tác phòng chống dịch Covid 19.
         
Thứ 2 ngày 18/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 19/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 05 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú, Tổ trưởng Văn Phòng Nguyễn Ngọc Long dẫn Đoàn HSG tham dự thi Kỳ thi chọn HSG THPT lớp 12 cấp tỉnh năm học 2021-2022.
          Địa điểm: Trường THPT Hùng Vương.
          3. Từ 07 giờ 00 phút: Giáo viên tham gia coi thi Kỳ thi chọn HSG THPT lớp 12 cấp tỉnh năm học 2021-2022.
          Địa điểm: Trường THPT thị xã Phước Long.
          Thành phần: Giáo viên có tên tại Quyết định số 892/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2022.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 20/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú dự Hội nghị tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.
          Địa điểm: Hội trường A – TT GDTX tỉnh.
          3. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Ban                     Giám hiệu.
          Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.
          Thành phần: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.
          Giao: Y tế chuẩn bị công tác phòng, chống dịch 5K.
          4. Buổi chiều dạy bù Thời khóa biểu buổi sáng thứ 4 (ngày 23/3) tuần 29.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 21/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 13 giờ 45 phút: Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ, đảng viên quý I năm 2022.
          Lớp 1: Đảng viên các tổ: Toán – Tin; Vật lý; Hóa – Sinh; Ngữ văn.
          Địa điểm: Phòng họp Hội đồng sư phạm.
          Giao: Đ/c Cần chuẩn bị CSVC và đường truyền; Y tế chuẩn bị công tác phòng, chống dịch 5K; Phục vụ dọn vệ sinh.
          3. Từ 13 giờ 45 phút: Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ, đảng viên quý I năm 2022.
          Lớp 2: Đảng viên các tổ: Lịch sử - GDCD; Địa lý; Tiếng Anh; Thể dục.
          Địa điểm: Phòng họp Hội đồng sư phạm.
          Giao: Đ/c Trung chuẩn bị CSVC và đường truyền; Y tế chuẩn bị công tác phòng, chống dịch 5K; Phục vụ dọn vệ sinh.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.

Thứ 6 ngày 22/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 13 giờ 45 phút: Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ, đảng viên quý I năm 2022.
          Lớp 2: Đảng viên các tổ: Lịch sử - GDCD; Địa lý; Tiếng Anh; Thể dục.
          Địa điểm: Phòng họp Hội đồng sư phạm.
          Giao: Đ/c Cần chuẩn bị CSVC và đường truyền; Y tế chuẩn bị công tác phòng, chống dịch 5K; Phục vụ dọn vệ sinh.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 23/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây