Lịch làm việc tuần 08 của cán bộ - giáo viên - nhân viên và đoàn thể

Thứ hai - 25/10/2021 07:57
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 08/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 24 tháng 10 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 08 năm học 2021-2022
 (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc chấp hành việc thực hiện Công văn số 3513/UBND-KT ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc quy định tạm thời các hoạt động kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch bệnh                  Covid-19.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          3. Họp với Ban quản lý dự án huyện Bù Đăng.
          3. Họp Liên tịch và Hội đồng trường.
          4. Họp Cấp ủy.
          5. Tổ chức đấu thầu Căn tin, Thư quán, Nhà xe.
          6. Họp Ban Tổ chức Hội đồng tự đánh giá.
          7. Họp Chi bộ và Họp Hội đồng sư phạm.
          8. Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức năm 2021.
          9. Đôn đốc GV tăng cường bồi dưỡng HSG. Kiểm tra công tác dạy học trực tuyến.
            10. Duy trì công tác phòng chống dịch Covid 19.
            11. Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh lao động.
            12. Thực hiện “Tháng an toàn PCCC” và “Ngày an toàn PCCC”.
            13. Hoàn thiện, lưu hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022 Tổ văn phòng (theo Kế hoạch nhà trường).
            14. Hoàn thiện Hồ sơ  thi nghề (theo lịch Sở).
            15. Tiếp tục Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi.      
            16. Giáo viên tiến hành nhập điểm  thường xuyên vào phần mềm dữ liệu.
          17. Kiểm tra hồ sơ công tác học sinh chuyển trường.
         
Thứ 2 ngày 25/10
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          Thời gian: 05 tiết theo Thời khóa biểu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến hết 10 giờ 45 phút).
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Ban Giám hiệu làm việc với Ban quản lý dự án huyện             Bù Đăng.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Giao: Y tế chuẩn bị công tác 5k, Phục vụ chuẩn bị nước uống và vệ sinh.
          2. Từ 14 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng làm việc với Tổ Văn phòng về công tác chuyển trường.
          Địa điểm: Phòng Khảo thí.
          Thành phần: P. HT Nguyễn Đức Tính, TTVP Nguyễn Ngọc Long, Giáo viên Nguyễn Thị Thìn.
          Giao: GV Nguyễn Thị Thìn chuẩn bị hồ sơ,
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 26/10
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          Thời gian: 05 tiết theo Thời khóa biểu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến hết 10 giờ 45 phút).
          2. Từ 07 giờ 30 phút: Giáo viên Nguyễn Đình Quốc dự Hội nghị triển khai công tác quân sự, quốc phòng Quý IV/2021.
          Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.
          3. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Ban Liên tịch.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần: Thành viên Ban Liên tịch.
          Giao: Đoàn trường chuẩn bị CSVC, âm thanh, Y tế huẩn bị công tác 5k. Phục vụ dọn vệ sinh.
          4. Từ 15 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Hội đồng trường.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần: Thành viên Hội đồng trường.
          Giao: Văn phòng mời đ/c Hoàng Trọng Bình – P. CT UBND xã Đức Liễu, ông Vi Văn Sáng – Nguyên TBĐD CMHS, học sinh Nguyễn Hoàng Anh; Đoàn trường chuẩn bị CSVC, âm thanh, Y tế huẩn bị công tác 5k. Phục vụ dọn vệ sinh.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 27/10
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          Thời gian: 05 tiết theo Thời khóa biểu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến hết 10 giờ 45 phút).
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh dự Hội nghị thông tin thời sự định kỳ tháng 10/2021 cho cán bộ lãnh đạo huyện và cơ sở, bằng hình thức trực tuyến.
          Địa điểm: Điểm cầu UBND xã Đức Liễu.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 28/10
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          Thời gian: 05 tiết theo Thời khóa biểu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến hết 10 giờ 45 phút).
          2. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp BTC Hội đồng tự đánh giá bằng hình thức trực tuyến.
          Thành phần: CB, GV, NV có tên tại Quyết định số 224/QĐ-THPTLQĐ ngày 23/10/2021.
          Hình thức họp: CB, GV, NV dự họp trực tuyến bằng phần mềm Google Meet và chỉ cần có 1 trong 3 thiết bị có kết nối Internet:
          - Máy tính bàn (có lắp camera và phone);
          - Máy tính xách tay (có camera);
          - Điện thoại thông minh.
          3. Từ 16 giờ 00 phút: Bí thư Chị bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Cấp ủy bằng hình thức trực tuyến.
          Thành phần: Các đ/c trong Cấp ủy.
          Hình thức họp: CB, GV, NV dự họp trực tuyến bằng phần mềm Google Meet và chỉ cần có 1 trong 3 thiết bị có kết nối Internet:
          - Máy tính bàn (có lắp camera và phone);
          - Máy tính xách tay (có camera);
          - Điện thoại thông minh.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 29/10
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          Thời gian: 05 tiết theo Thời khóa biểu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến hết 10 giờ 45 phút).
          2. Từ 14 giờ 00 phút: Bí thư Chị bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Chi bộ.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần: Đảng viên trong Chi bộ.
          Giao: Đoàn trường chuẩn bị CSVC, âm thanh, Y tế huẩn bị công tác 5k. Phục vụ dọn vệ sinh.
          3. Từ 16 giờ 00 phút: Tổ chức đấu thầu Căn tin, Thư quán, Nhà xe.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần: BGH, Công đoàn và cá nhân tham gia đấu thầu.
          Giao: Công đoàn phát hành Thông báo mời thầu và Hồ sơ đấu thầu; Đoàn trường chuẩn bị CSVC, âm thanh, Y tế huẩn bị công tác 5k. Phục vụ dọn vệ sinh.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 30/10
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          Thời gian: 05 tiết theo Thời khóa biểu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến hết 10 giờ 45 phút).
          2. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp HĐSP bằng hình thức trực tuyến.
          Thành phần: CB, GV, NV toàn trường.
          Hình thức họp: CB, GV, NV dự họp trực tuyến bằng phần mềm Google Meet và chỉ cần có 1 trong 3 thiết bị có kết nối Internet:
          - Máy tính bàn (có lắp camera và phone);
          - Máy tính xách tay (có camera);
          - Điện thoại thông minh.
          Chủ nhật ngày 31/10
          1. Từ 13 giờ 30 phút: Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức năm 2021.
          Địa điểm: Hội trường UBND xã Đức Liễu.
          Thành phần:Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường (Trừ nhân viên Bảo vệ, tạp vụ, Giáo viên có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; Người chưa tiêm đủ 02 mũi vắc-xin phòng ngừa Covid-19).
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay1,682
  • Tháng hiện tại16,733
  • Tổng lượt truy cập20,831,164
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây