Lịch làm việc tuần 34( Có bổ sung)

Thứ ba - 26/04/2022 09:45
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 34/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 24 tháng 4 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
Tuần 34 năm học 2021-2022
 (Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022)

          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực Công văn số 782/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2022 của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên từ ngày 01/4;
          2. Dạy và học trực tiếp theo Kế hoạch.
          +  Đầu giờ buổi sáng, chiều: Y tế, Đoàn trường, Bộ phận nề nếp, các Tổ phòng chống Covid-19 cử người đo thân nhiệt và quản lý học sinh theo nhiệm vụ.
          + GVCN nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch 5K và nghiêm túc thực hiện nề nếp
          3. Thực hiện công tác ngoài giờ lên lớp tháng 4.
          4. TTCM phân công ra đề cương và tiến hành ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi HKII năm học 2021-2022.
          5. In sao đề thi học kỳ 2 năm học 2021-2022.
          6. Lễ Kết nạp Đảng viên mới.
          7. Chỉ đạo GV hoàn thành việc cập nhật điểm thành phần HKII.
          8. Tiếp tục bồi dưỡng Olympic 19/5.
          9. Tiếp tục thực hiện công việc trường chuẩn Quốc gia.
          10. Duy trì công tác phòng chống dịch Covid 19.
          11. Chi trả tiền Dạy thêm, học thêm tháng thứ 2.
          12. Tổ chức treo băng rôn, Cờ Tổ quốc nhân dịp Lễ 30/4 và 01/5 và Nghỉ Lễ ngày giải phóng Miền Nam 30/4 Quốc tế lao động 01/5.

Thứ 2 ngày 25/4
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Chào cờ.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
Thành phần: BGH, Các tổ chức Đoàn thể, GVCN, học sinh toàn trường.
Giao: Giao Phó Hiệu trưởng phạm Văn Phú chuẩn bị nội dung phát biểu. Đoàn trường chẩn bị CSVC và âm thanh.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh Họp Ban Giám hiệu.
          Thành phần: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
          4. Từ 09 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Liên tịch.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Thành viên Ban liên tịch.
          Giao: Y tế chuẩn bị công tác phòng chống dịch, 5K.
          5. Từ 08 giờ 00 phút: Giáo viên Cao Thanh Bình và giáo viên Nguyễn Văn Vượng tham gia Tổ Làm phách bài thi Kỳ thi chọn HSG THPT cấp tỉnh năm học 2021-2022.
          Thời gian: Từ ngày 24/4 đến hết ngày 27/4.
          Địa điểm: Hội trường A , Sở GD&ĐT Bình Phước.
          6. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ trưởng tổ Lịch sử Trần Thị Huyền, Tổ trưởng tổ Địa lí Phạm Lan Giang tham gia chấm thi Kỳ thi chọn HSG THPT cấp tỉnh năm học                 2021-2022.
          Thời gian: Từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4.
          Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          7. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 26/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Tổ in sao đề kiểm tra học kỳ II làm việc theo Kế hoạch.
          Thời gian:
                             - Sáng từ 08 giờ 00 phút.
                             - Chiều từ 14 giờ 00 phút.
          Địa điểm: Văn phòng.
          Thành phần: Các ông (bà) có tên tại Quyết định số 64/QĐ-THPTLQĐ ngày 16 tháng 4 năm 2022.
          3. Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút: Huyện đoàn Bù Đăng tổ chức Lớp bồi dưỡng Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho Đoàn viên, thanh niên đang học lớp 11, năm học 2022.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: Lãnh đạo Trường Chính trị huyện, Huyện đoàn, Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú, BCH Đoàn trường, GVCN khối 11 và học sinh khối 11.
          Giao: Đoàn trường chuẩn bị CSVC, âm thanh; Y tế chuẩn bị công tác phòng, chống dịch 5K.
          4. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, Giáo viên Đinh Xuân Cần dự Hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
          Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 27/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 13 giờ 30 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Chi bộ tổ chức kết nạp Đảng cho đ/c Ngô Văn Hiệp và trao Quyết định chuyển Dảng chính thức cho đ/c Nguyễn Thị Như Hạnh.
          Thành phần: Tất cả Đảng viên trong Chi bộ và đ/c Ngô Văn Hiệp, đ/c Nguyễn Thị Như Hạnh.
          Giao: đ/c Tâm chuẩn bị khánh tiết; đ/c Trung chuẩn bị hồ sơ và chương trình; Đoàn trường chuẩn bị CSVC, âm thanh, Y tế chuẩn bị công tác phòng, chống dịch 5K, Phục vụ dọn vệ sinh. (Đảng viên mặc trang phục công sở).
          4. Từ 15 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Hội đồng                 sư phạm.
          Thành phần: CB, GV NV toàn trường.
          Giao: Đoàn trường chuẩn bị CSVC, âm thanh, Y tế chuẩn bị công tác phòng, chống dịch 5K, Phục vụ dọn vệ sinh.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 28/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ phó Nguyễn Thị Nương tham gia nhập điểm Kỳ thi chọn HSG THPT cấp tỉnh năm học 2021-2022.
          Thời gian: Từ ngày 28/4 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
          Địa điểm: Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú, TTVP Nguyễn Ngọc Long dự Hội nghị tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.
          Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          4. Từ 08 giờ 00 phút: Chủ tich Công đoàn Nguyễn Văn Hè dự Hội nghị Ban Chấp hành CĐGD tỉnh (mở rộng).
          Địa điểm: Hội trường B – Sở GD&ĐT Bình Phước.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 29/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 từ tỉnh đến cơ sở.
          Địa điểm: Hội trường UBND xã Đức Liễu.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 30/4
          1. Nghỉ Lễ ngày Giải phòng Miền Nam 30/4 năm 2022.
          2. Bộ phận trực Lễ trực cơ quan theo Kế hoạch.
Chủ Nhật ngày 01/5
          1. Nghỉ Lễ ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2022.
          2. Bộ phận trực Lễ trực cơ quan theo Kế hoạch.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay2,044
  • Tháng hiện tại151,709
  • Tổng lượt truy cập20,302,259
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây