Trường THPT Lê Quý Đôn

https://thptlequydon.edu.vn


Lịch làm việc tuần 36

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 36/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 08 tháng 5 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 36 năm học 2021-2022
 (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 14/5/2022)

          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực Công văn số 782/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2022 của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên từ ngày 01/4;
          2. Dạy và học trực tiếp theo Kế hoạch.
          3. In sao đề thi học kỳ 2 cho khối 10 và 11 năm học 2021-2022.
          4. Thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 năm học 2021-2022.
      5. Trả bài cho học sinh sáng thứ 2 ngày 9/5/2022. Hoàn thành điểm, học bạ đối với khối 12.
      6. Cập nhật điểm vào CSDL hạn cuối thứ 3 ngày 10/5/2022.
          7. Vào học bạ học sinh khối 12 hạn cuối ngày 14/5/2022.
          8. Xét thi đua cho học sinh khối 12.
          9. Tiếp tục thực hiện công việc trường chuẩn Quốc gia.
          10. Duy trì công tác phòng chống dịch Covid 19.
          11. Chi trả Công tác phí.

Thứ 2 ngày 09/5
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Chào cờ.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
Thành phần: Đại diện BGH, Đoàn trường, GVCN, học sinh toàn trường.
Giao: Giao Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính chuẩn bị nội dung phát biểu. Đoàn trường chẩn bị CSVC và âm thanh.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          3. Tổ in sao đề kiểm tra học kỳ II làm việc theo Kế hoạch.
          Thời gian:
                             - Sáng từ 08 giờ 00 phút.
                             - Chiều từ 14 giờ 00 phút.
          Địa điểm: Văn phòng.
          Thành phần: Các ông (bà) có tên tại Quyết định số 64/QĐ-THPTLQĐ ngày 16 tháng 4 năm 2022.
          4. Từ 13 giờ 30 phút: Phó Bí thư Đoàn trường Phạm Hữu Thắng, UV BCH Đoàn trường Phạm Thị Duyên dự kiểm tra công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2021-2022.
          Địa điểm: Hội trường Khối MT-ĐT.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 10/5
          1. Học sinh khối 12 thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 theo Kế hoạch.
          Thời gian: Theo Lịch thi.
          Địa điểm: Theo sơ đồ phòng thi.
          Thành phần: CB, GV, NV làm công tác coi thi có tên tại Quyết định số 73/QĐ-THPTLQĐ ngày 21/4/2022 và học sinh khối 12.
          Giao: GVCN gửi danh sách niêm yết phòng thi đến học sinh.
          2. Học sinh khối 10 và khối 11 nghỉ học ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2 tại nhà.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 11/5
          1. Học sinh khối 12 thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 theo Kế hoạch.
          Thời gian: Theo Lịch thi.
          Địa điểm: Theo sơ đồ phòng thi.
          Thành phần: CB, GV, NV làm công tác coi thi có tên tại Quyết định số 73/QĐ-THPTLQĐ ngày 21/4/2022 và học sinh khối 12.
          Giao: GVCN gửi danh sách niêm yết phòng thi đến học sinh.
          2. Học sinh khối 10 và khối 11 nghỉ học ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2 tại nhà.
          3. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú dự Hội nghị tập huấn chuyên đề chuyển đổi số năm 2022.
          Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 12/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ trưởng VP Nguyễn Ngọc Long, Giáo viên Nguyễn Thị Thìn dự Hội nghị tập huấn chuyên đề chuyển đổi số năm 2022.
          Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 13/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 14/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
      2. Từ 14 giờ 00 phút: Xét thi đua học sinh khối 12.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần: Ban Giám hiệu; Đoàn trường, Ban Nề nếp, GVCN khối 12.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây