Trường THPT Lê Quý Đôn

https://thptlequydon.edu.vn


Lịch làm việc tuần 41

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 41/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 12 tháng 6 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 41 năm học 2021-2022
 (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022)

          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực Công văn số 782/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2022 của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên từ ngày 01/4;
          2. Thi thử tốt nghiệp THPT lần 2.
          3. Dạy và học theo thời khóa biểu đối với học sinh khối 12.
          4. Tiếp tục thực hiện công việc trường chuẩn Quốc gia.
          5. Duy trì công tác phòng chống dịch Covid 19.
          6. Tiếp tục công tác bồi dưỡng Olympic.
          7. Chi trả DTHT.         
     
Thứ 2 ngày 13/6
          1. Thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 theo Kế hoạch.
          Thời gian: Theo Lịch thi.
          Địa điểm: Theo sơ đồ phòng thi.
          Thành phần: CB, GV, NV theo danh sách phân công.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Giáo viên Đinh Xuân Cần tham gia làm công tác Ban Thư ký Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
          Thời gian: Từ ngày 09/6/2022 đến hết ngày 19/6/2022.
          Địa điểm: Sở GD&ĐT Bình Phước.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ trưởng Mai Văn Tám, giáo viên Hà Thị Kiều, giáo viên Nguyễn Thị Chang, giáo viên Cao Thanh Bình, giáo viên Nguyễn Việt Hà, giáo viên Võ Thị Thảo Minh tham gia chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.
          Thời gian: Từ ngày 11/6/2022 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
          Địa điểm: Trường THCS Tân Phú – Đồng Xoài.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 14/6
          1. Thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 theo Kế hoạch.
          Thời gian: Theo Lịch thi.
          Địa điểm: Theo sơ đồ phòng thi.
          Thành phần: CB, GV, NV theo danh sách phân công.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 15/6
          1. Dạy và học theo thời khóa biểu khối 12.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 16/6
          1. Dạy và học theo thời khóa biểu khối 12.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 17/6
          1. Dạy và học theo thời khóa biểu khối 12.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 18/6
          1. Dạy và học theo thời khóa biểu khối 12.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Nề nếp, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
         
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây