Trường THPT Lê Quý Đôn

http://thptlequydon.edu.vn


Lịch làm việc tuần 09

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 09/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 30 tháng 10 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 09 năm học 2022-2023
 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 05/11/2022)

          1. Kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023 theo Kế hoạch.
2. Hoàn thiện, lưu hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023 Tổ Văn phòng (Theo kế hoạch nhà trường).
3. Hoàn thiện Hồ sơ thi nghề (Theo lịch Sở GD&ĐT).
4. Tiếp tục Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi THPT lớp 12 cấp tỉnh, Olympic 19/5
5. Dẫn đoàn HS tham gia Hội thao GDQP&AN.
6. Giáo viên chấm bài giữa kỳ 1 năm học 2022-2023.
7. Nhập 1 cột điểm thường xuyên trước khi thi hạn cuối 31/10/2022.
8. Tham gia thi đấu bóng chuyền nam tại Sở GD-ĐT.
9. Phát động cuộc thi thao giảng chào mừng ngày 20/11.
10. Tham gia cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông”

Thứ 2 ngày 31/10
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023.
          Thời gian: Theo Lịch thi.
          Địa điểm: Theo Sơ đồ phòng thi.
          Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên tại Quyết định số 252/QĐ-THPTLQĐ ngày 24 tháng 10 năm 2022 về Quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023 và học sinh 03 khối.
          Lưu ý: Bảng phân công coi kiểm tra được đăng trên Website trường.
          2. Từ 07 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh dự Lễ Khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2022-2023.
          Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng – Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.
          3. Từ 07 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh, Tổ trưởng Đặng Quang Quyết, Tổ phó Lê Đình Thư, Giáo viên Lê Thanh Liêm và Đoàn vận động viên tham dự Hội thao Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2022-2023.
          Thời gian: 05 ngày (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022).
          Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng – Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.
          4. Từ 07 giờ 30 phút: Giáo viên Nguyễn Đình Quốc đi làm nhiệm vụ Ban Thư ký Hội thao Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2022-2023.
          Thời gian: 06 ngày (Từ ngày 30/10/2022 đến ngày 04/11/2022).
          Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng – Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.
  1. TTCM chủ động cho thành viên trong tổ đăng kí thao giảng chào mừng 20/11/2022 năm học 2022-2023. Nộp về đ/c Tính hạn cuối ngày 05/11/2022.
          6. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 01/11
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023.
          Thời gian: Theo Lịch thi.
          Địa điểm: Theo Sơ đồ phòng thi.
          Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên tại Quyết định số 252/QĐ-THPTLQĐ ngày 24 tháng 10 năm 2022 về Quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023 và học sinh 03 khối.
          Lưu ý: Bảng phân công coi kiểm tra được đăng trên Website trường.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 02/11
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023.
          Thời gian: Theo Lịch thi.
          Địa điểm: Theo Sơ đồ phòng thi.
          Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên tại Quyết định số 252/QĐ-THPTLQĐ ngày 24 tháng 10 năm 2022 về Quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023 và học sinh 03 khối.
          Lưu ý: Bảng phân công coi kiểm tra được đăng trên Website trường.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 03/11
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023.
          Thời gian: Theo Lịch thi.
          Địa điểm: Theo Sơ đồ phòng thi.
          Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên tại Quyết định số 252/QĐ-THPTLQĐ ngày 24 tháng 10 năm 2022 về Quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023 và học sinh 03 khối.
          Lưu ý: Bảng phân công coi kiểm tra được đăng trên Website trường.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 04/11
  1. Học sinh toàn trường nghỉ học.
2. Giáo viên chấm bài kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023 theo Kế hoạch.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 05/11
1. Học sinh toàn trường nghỉ học.
          2. Giáo viên chấm bài kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023 theo Kế hoạch.
          3. Từ 07 giờ 30 phút: Đội bóng chuyền nam tham gia Giải bóng chuyền nam ngành giáo dục tỉnh năm 2022.
          Thời gian: 03 ngày (05,06,07/11/2022).
          Địa điểm: Trường Cao đẳng Bình Phước.
          Thành phần: Đội tuyển bóng chuyền nam (Giao đ/c Hè thông báo đến thành viên).
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây