Trường THPT Lê Quý Đôn

http://thptlequydon.edu.vn


Lịch làm việc tuần 21

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 21/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 22 tháng 01 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 20 năm học 2022-2023
 (Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 28/01/2023)
“CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023”
          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo Kế hoạch.
          2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo Kế hoạch.

Thứ 2 ngày 23/01
          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão,   năm 2023 theo Kế hoạch.
          2. Cán, bộ, giáo viên, nhân viên trực Tết Nguyên đán Quý Mão, năm 2023 theo Kế hoạch.
          Thời gian: Từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 27/01/2023 (Nhằm ngày 29/12/2022 âm lịch đến hết ngày 06/01/2023 âm lịch).
          Địa điểm: Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: CB, GV, NV theo Quyết định số 19/QĐ-THPTLQĐ ngày 14/01/2023 của Trường THPT Lê Quý Đôn.
 Thứ 3 ngày 24/01
          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão,   năm 2023 theo Kế hoạch.
          2. Cán, bộ, giáo viên, nhân viên trực Tết Nguyên đán Quý Mão, năm 2023 theo Kế hoạch.
Thứ 4 ngày 25/01
          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão,   năm 2023 theo Kế hoạch.
          2. Cán, bộ, giáo viên, nhân viên trực Tết Nguyên đán Quý Mão, năm 2023 theo Kế hoạch.
Thứ 5 ngày 26/01
          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão,   năm 2023 theo Kế hoạch.
          2. Cán, bộ, giáo viên, nhân viên trực Tết Nguyên đán Quý Mão, năm 2023 theo Kế hoạch.
Thứ 6 ngày 27/01
          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão,   năm 2023 theo Kế hoạch.
          2. Cán, bộ, giáo viên, nhân viên trực Tết Nguyên đán Quý Mão, năm 2023 theo Kế hoạch.
Thứ 7 ngày 28/01
          1. Họp BGH.
         2.Các tổ sinh hoạt chuyên môn, triển khai Kế hoạch học kì II.
         3. GVCN tổ chức học sinh vệ sinh trường lớp sau Tết
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây