Trường THPT Lê Quý Đôn

http://thptlequydon.edu.vn


Lịch làm viêc tuần 29

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 29/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 17 tháng 3 năm 2024
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 29 năm học 2023-2024

      1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
      2. Tổ chức ôn tập cho học sinh để chuẩn bị kiểm tra giữa Học kỳ 2.
      3. Ban Giám hiệu lên Kế hoạch chấm bài lý thuyết giáo viên tham gia thi GVG vòng trường và công bố kết quả Hội thi.
      4.  Tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số năm học 2023-2024.
      5.Tăng cường công tác vệ sinh lao động, trồng cây tạo cảnh quan                          sân trường.
     
Thứ 2 ngày 18/3
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Tổ chức Lễ Chào cờ.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Đoàn trường, Ban Nề nếp, GVCN và học sinh toàn trường.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính chuẩn bị nội dung phát biểu; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh; Lớp 10C1 trực cờ và dọn CSVC sau Lễ.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Ban in sao đề kiểm tra giữa Học kỳ 2 năm học 2023-2024 làm việc theo Kế hoạch.
          Thời gian: Từ ngày 18/3/2024 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
          Địa điểm: Văn phòng.
          Thành phần: Thành viên Ban in sao đề theo Quyết định số 57/QĐ-THPTLQĐ ngày 06/3/2024 của trường THPT Lê Quý Đôn.
          4. Từ 08 giờ 40 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Ban Giám hiệu với Ban Nề nếp.
          Địa điểm: Phòng Truyền thống.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Thành viên Ban nề nếp.
          Giao: Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 19/3
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 20/3
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 07 giờ 00 phút: Đảng viên dự Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho Đảng viên Quý I năm 2024.
          Thời gian: 1,5 ngày (20,21/3/2024)
          Địa điểm: Hội trường UBND xã Đức Liễu.
          Thành phần:  Đảng viên trong Chi bộ (Danh sách sẽ thông báo sau).
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 21/3
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 22/03
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 23/03
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây