Trường THPT Lê Quý Đôn

http://thptlequydon.edu.vn


Lịch làm việc tuần 49

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 49/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 06 tháng 8 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 49 năm học 2022-2023

1. Bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2023;
2. Phối hợp kiểm tra nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Khối Hiệu bộ và Nhà Đa năng;
4. Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của Sở GD&ĐT.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo                    quy định.

Thứ 2 ngày 07/8
1. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 08/8
          1. Từ 07 giờ 30 phút: Bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2023.
          Thời gian:
                             + Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;
                             + Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
          Địa điểm: Nhà văn hóa đa năng xã Đức Liễu.
          Thành phần:
                             + Lớp 1 (buổi sáng): BGH, Tổ Ngữ văn, Tổ Lịch sử - GDKT&PL, Tổ Địa lí – Mỹ thuật – Âm nhạc, Tổ Tiếng Anh;
                             + Lớp 2 (buổi chiều): Tổ Toán- Tin, Tổ Hóa – Sinh, Tổ Vật lý – Công nghệ, Tổ GDTC-QPAN, Tổ Văn phòng.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 09/8
          1. Từ 09 giờ 00 phút: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng, Chi cục giám định xây dựng tỉnh Bình Phước, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp kiểm tra nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Khối Hiệu bộ và Nhà Đa năng.
          Địa điểm: Khối Hiệu bộ và Nhà đa năng Trường THPT Lê Quý Đôn.
      2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.

Thứ 5 ngày 10/8
          1. Công bố danh sách xếp lớp năm học 2023-2024 toàn trường.
          Giao: Các Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
      2. Từ 08 giờ 00 phút: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của Sở GD&ĐT.
      Thời gian: 02 ngày (10/8/2023 đến ngày 11/8/2023).
      Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
      Thành phần: Đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, CTCĐ, Kế toán, Văn thư, Thủ quỹ và cá nhân có liên quan khi được điều động.
      Giao: Các Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị báo cáo và hồ sơ minh chứng theo phân công; Phục vụ chuẩn bị nước uống và vệ sinh phòng họp; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 11/8
          1. Từ 07 giờ 30 phút: Dự Hội nghị trực tuyến (từ tỉnh đến cơ sở): Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức.
          Địa điểm: Nhà văn hóa đa năng xã Đức Liễu.
          Thành phần: Hiệu trưởng, Các Phó Hiệu trưởng, Giáo viên dạy môn Ngữ văn, Giáo viên dạy môn GDCD.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 12/8
          1. Tổ trưởng CM nộp Phân phối chương trình năm học 2023-2024 về các Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý tổ.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây