Trường THPT Lê Quý Đôn

http://thptlequydon.edu.vn


Tổng hợp thi đua tuần 11

HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN              
                               
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 11
                               
STT LỚP ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP THX-
LHS
TỔNG XẾP
LOẠI
XẾP
HẠNG
GVCN GHI CHÚ
Buổi sáng Buổi chiều
Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại Điểm
TB
(20đ) 
ĐT BNN SSĐ
1 12A1 0 180 0 100 0 0 0 100 20 400 A 1 Huệ  
2 12A2 5 175 0 100 0 7 5 88 17 380 A 21 Kiều 1K,ĐP,Thẻ,Trễ
3 12A3 0 180 0 100 0 0 26 74 20 374 A 24 Cúc Dép,Trễ
4 12A4 25 155 5 95 0 12 12 76 20 346 B 31 L.Giang 1K,ĐP,Thẻ,Trễ, Dép
5 12A5 5 175 0 100 3 10 5 82 17 374 A 24 D.Thảo 1K, BT,ĐĂ, ĐP, Thẻ
6 12A6 5 175 5 95 0 39 2 59 17 346 B 31 Giáp 1K, Trễ, ĐP, Thẻ, Dép
7 12A7 0 180 0 100 0 5 1 94 20 394 A 6 Ba Trễ, Thẻ
8 12A8 0 180 5 95 0 10 7 83 20 378 A 22 Hoàng Vắng 15p, Trễ, 1K, Thẻ
9 12A9 0 180 0 100 0 16 3 81 20 381 A 20 Dương Trễ, Thẻ
10 12A10 0 180 0 100 0 26 5 69 20 369 A 28 Trung Trễ, Thẻ, Dép
11 11B1 0 180 0 100 0 5 0 95 20 395 A 5 Phượng Thẻ
12 11B2 0 180 0 100 0 37 2 61 17 358 A 30 Oanh Trễ, Thẻ, Dép
13 11B3 0 180 0 100 0 1 0 99 17 396 A 4 T.Minh Trễ
14 11B4 0 180 0 100 0 25 0 75 17 372 A 26 Vượng ĐP, Thẻ
15 11B5 0 180 0 100 0 10 0 90 20 390 A 10 Bay Thẻ
16 11B6 0 180 0 100 0 10 1 89 17 386 A 15 Thắng Trễ, ĐP, Thẻ
17 11B7 0 180 10 90 0 6 0 94 20 384 A 17 Duân 2K, Trễ, ĐP
18 11B8 0 180 0 100 0 7 0 93 17 390 A 10 Kính ĐP, Trễ
19 11B9 0 180 0 100 0 6 0 94 17 391 A 9 Nhàn Thẻ, Trễ
20 11B10 0 180 0 100 0 20 1 79 17 376 A 23 Hải Thẻ, Trễ
21 11B11 5 175 0 100 0 5 0 95 20 390 A 10 Thư 1K, Thẻ
22 10C1 0 180 0 100 0 0 0 100 20 400 A 1 Hạnh  
23 10C2 0 180 0 100 0 10 5 85 20 385 A 16 Hảo ĐP, Thẻ
24 10C3 0 180 0 100 0 0 0 100 20 400 A 1 Duyên  
25 10C4 0 180 0 100 0 11 0 89 20 389 A 13 Quốc Thẻ, Trễ
26 10C5 0 180 0 100 0 6 0 94 20 394 A 6 Thìn Thẻ, Trễ
27 10C6 0 180 0 100 0 5 5 90 17 387 A 14 Huyền QL, Thẻ
28 10C7 10 170 0 100 0 7 9 84 17 371 A 27 Hiệp 2K, Trễ, ĐP, Thẻ
29 10C8 0 180 0 100 0 10 3 87 15 382 A 18 Liêm Thẻ, Trễ
30 10C9 0 180 0 100 0 5 13 82 20 382 A 18 Từ Thẻ, ĐP, Vắng 15p
31 10C10 0 180 0 100 0 1 5 94 20 394 A 6 Tiến ĐP, Trễ
32 10C11 0 180 10 90 0 0 20 80 17 367 A 29 2K, Thẻ, ĐP
                  Đức Liễu, ngày 22 tháng 11 năm 2020
                            TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG
                      BÍ THƯ
                               
                      (Đã ký)
                      Nguyễn Thị Tú Uyên
                               
                               
                               
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây