Trường THPT Lê Quý Đôn

https://thptlequydon.edu.vn


Lịch làm việc tuần 15

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 15/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 10 tháng 12 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 15 năm học 2023-2024

      1. Dạy học theo Thời khóa biểu.
      2. Tổ chức kiểm tra và cập nhật các cột điểm kiểm tra thường xuyên theo quy định.
          3. Các Tiểu Ban Tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.
          4. Giáo viên tăng cường ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra cuối                   Học kỳ 1.
          5. Tăng cường công tác vệ sinh lao động, trồng cây tạo cảnh quan                          sân trường.
     
Thứ 2 ngày 11/12
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Tổ chức Lễ Chào cờ.
          - Tiết Chào cờ thân thiện với chủ đề “Sự tôn trọng”.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Đoàn trường, Ban Nề nếp, GVCN và học sinh toàn trường.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị nội dung phát biểu; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh; Lớp 10C4 chuẩn bị nội dung;  Lớp 11B9 dọn CSVC sau Lễ.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025.
          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
          4. Từ 08 giờ 00 phút: Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Tú Uyên dự Họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện đoàn Bù Đăng khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
          Địa điểm: Hội trường Khối Mặt trận – Đoàn thể huyện.
          5. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ phó Nguyễn Thị Nương tham gia Tập huấn nâng cao năng lực khảo thí và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xây dựng câu hỏi thi (đợt 1).
          Thời gian: Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023.
          Địa điểm: Hội trường B, Sở GD&ĐT.
          6. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 12/12
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Giáo viên Vũ Thị Thanh tham gia chấm thi nghề phổ thông dành cho học sinh THPT Khóa thi ngày 07,08/12/2023.
          Thời gian: Từ ngày 12/12/2023 đến ngày 18/12/2023.
          Địa điểm: Hội trường B, Sở GD&ĐT.
3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 13/12
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 14/12
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 06 giờ 00 phút: Tổ trưởng Lê Đình Thư, Tổ phó Nguyễn Đình Quốc, giáo viên Đặng Quang Quyết và Đoàn học sinh tham gia Giải Việt dã truyền thống huyện Bù Đăng lần thứ 27 năm 2023.
          Thời gian: 01 ngày.
          Địa điểm: Nhà Văn hóa huyện Bù Đăng.
          Giao: Tổ trưởng Lê Đình Thư thông báo đến Đoàn học sinh.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 15/12
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 16/12
          1. Dạy học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ trưởng CM nộp đề kiểm tra cuối Học kỳ 1 năm học 2023-2024 bằng file PDF về Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính để in sao.
          3. Từ 14 giờ 00 phút: Chấm sáng kiến năm học 2023-2024.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần: Thành viên Hội đồng Sáng kiến năm học 2023-2024  có tên tại Quyết định số 321/QĐ-THPTLQĐ ngày 24 tháng 11 năm 2023.
          4. Từ 08 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Hội đồng kỷ luật xử lý học sinh vi phạm Nội quy nhà trường.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Các ông (bà) có tên tại Quyết định số 336/QĐ-THPTLQĐ ngày 09/12/2023 của Trường THPT Lê Quý Đôn và 07 học sinh vi phạm.
          Giao: Ban Nề nếp chuẩn bị hồ sơ; GVCN thông báo mời CMHS của học sinh vi phạm; Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây