Trường THPT Lê Quý Đôn

https://thptlequydon.edu.vn


Lịch làm việc tuần 4

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 25 tháng 9 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 04 năm học 2022-2023
 (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)

          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Họp Chi bộ.
          3. Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tỉnh.
          4. Thi Học sinh giỏi vòng trường.
          5. Đại hội BCH Đoàn trường – Nhiệm kỳ 2022-2023.
          5. Tiếp tục ôn tập thi Nghề ở lớp 12. Chuẩn bị công tác thi nghề năm học                   2022-2023.
          6. Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn.
          7. Duy trì công tác dọn vệ sinh.
          8. Thống kê thu các khoản theo quy định.       
          9. Duy trì công tác phòng chống dịch Covid 19.
          10. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
          11. Chi trả Công tác phí.

Thứ 2 ngày 26/9
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Tổ chức Lễ Chào cờ.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn..
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Đoàn trường, Ban Nề nếp, GVCN và học sinh toàn trường.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị nội dung phát biểu và Công bố Quyết định kỷ luật học sinh; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 27/9
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 07 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh đi học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy và tương đương quản lý (đối tượng 4) năm 2022 (Lớp thứ 3).
          Thời gian: Từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022.
          Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 28/9
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ trưởng chuyên môn nộp danh sách học sinh dự thi 3 khối và đề thi Học sinh giỏi vòng trường về Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 29/9
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 14 giờ 00 phút: Thi Học sinh giỏi vòng trường.
          Địa điểm: Theo sơ đồ phòng thi (Sẽ thông báo sau).
          Thành phần: CB, GV làm công tác coi thi và học sinh đăng ký dự thi (Danh sách sẽ thông báo sau).
          3. Từ 14 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú và Nhân viên Y tế Trương Thị Mỹ Dung dự Hội nghị trực tuyến (từ cấp huyện đến cấp xã) tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bảo hiểm xã hội Bình Phước và UBND huyện Bù Đăng phối hợp tổ chức.
          Địa điểm: Hội trường UBND xã Đức Liễu.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 30/9
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút: Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho Đảng viên quý III năm 2022.

          Địa điểm: Hội trường UBND xã Đức Liễu.
          Thành phần:Tất cả Đảng viên trong Chi bộ (Trừ 03 đ/c BGH đã học trước đó).
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 01/10
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 14 giờ 00 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Chi bộ.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần: Tất cả Đảng viên trong Chi bộ.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Chủ nhật ngày 02/10
          1. Từ 07 giờ 30 phút: Đại hội BCH Đoàn trường Trường THPT Lê Quý Đôn – Nhiệm kỳ 2022-2023.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần: Đại diện Chi bộ, BGH, Khách mời, Các đ/c Chi đoàn giáo viên được phân công, Bí thư và Phó Bí thư các Chi đoàn học sinh.
          Giao: Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh, Phục vụ dọn vệ sinh.
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây