Trường THPT Lê Quý Đôn

https://thptlequydon.edu.vn


Lịch làm việc tuần 36

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 36/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 05 tháng 5 năm 2024
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 36 năm học 2023-2024

1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
2. Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi Olympic 19/5.
3. Tổ trưởng CM nộp đề kiểm tra cuối học kỳ 2 khối 10, 11về đ/c Tính (hạn cuối 17 giờ 00 phút, Thứ 2 ngày 06/5/2024).
4. Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2023-2024 tổ Toán-Tin (Nội dung kiểm tra theo Kế hoạch nhà trường).
5. Chi trả DTHT tháng thứ 2 (kì II).
6. Tăng cường công tác vệ sinh lao động, trồng cây tạo cảnh quan                          sân trường.

Thứ 2 ngày 06/5
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Tổ chức Lễ Chào cờ.
          - Khen thưởng học sinh đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh khối 12 chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
          - Đoàn trường tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích năm 2024 cho học sinh.
          Địa điểm: Sân khấu trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Đoàn trường, Ban Nề nếp, GVCN 3 khối và học sinh toàn trường.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị nội dung phát biểu; Văn phòng chuẩn bị hồ sơ khen thưởng; Đoàn trường chuẩn bị nội dung tuyên truyền, CSVC và âm thanh.
      2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
      3. Từ 08 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Chi ủy, Ban Giám hiệu, Đại diện BCH Công đoàn: Thông qua Đề án vị trí việc làm đã được Sở GD&ĐT phê duyệt; Thống nhất Kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu (buổi chiều ở học kỳ 3); Nghe Công đoàn báo cáo và thống nhất Kế hoạch đi tham quan,du lịch năm 2024 của CB, GV, NV.
      Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.
      Thành phần:  Chi uỷ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn
          4. Từ 08 giờ 00 phút: Ban in sao đề kiểm tra cuối Học kỳ 2 năm học 2023-2024 làm việc theo Kế hoạch.
          Thời gian: Từ ngày 06/5/2024 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
          Địa điểm: Văn phòng.
      Thành phần: Thành viên Ban in sao đề theo Quyết định số 99/QĐ-THPTLQĐ ngày 15/4/2024 của trường THPT Lê Quý Đôn.
      5. Từ 10 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Hội đồng kỷ luật: Xử lý học sinh vi phạm nội quy và xem xét giảm, xóa hình thức kỷ luật cho học sinh vi phạm ở HK1.
      Địa điểm: Phòng Truyền thống.
      Thành phần: Theo Quyết định (Thông báo sau).
      Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị nội dung; Ban Nề nếp chuẩn bị hồ sơ và thông báo Quyết định HĐKL đến GVCN; GVCN thông báo Quyết định đến CMHS và HS được biết và thực hiện.
          6. Từ 14 giờ 00 phút: Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 theo Kế hoạch.
          Thời gian: Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 08/5/2024.
          Địa điểm: Văn phòng.
      Thành phần: Thành viên Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 theo Quyết định số 1658/QĐ-SGDĐT ngày 22/4/2024 của Sở GD&ĐT.
          7. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 07/5
      1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 40 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chủ trì xét thi đua học sinh khối 12.
          Địa điểm: Phòng Truyền thống.
          Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, Đại diện Đoàn trường, Đại diện Ban Nề nếp, GVCN khối 12.
          Giao: Các bộ phận chuẩn bị hồ sơ, báo cáo theo phân công; Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 08/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 12.
          - GVCN khối 12 hoàn thành học bạ trước 12 giờ 00 phút, Thứ 3 ngày 08/5/2024.
          - Từ 14 giờ 00 phút: Kiểm tra chéo hồ sơ Khối 12 dự thi TN THPT 2024 (Theo Quy chế thi TN THPT năm 2024) (lần 1).
          Địa điểm: Phòng quản lý hồ sơ học sinh.
          Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính; GVCN khối 12; giáo viên Nguyễn Thị Thìn (Theo Quyết định).
          - GVCN, GVBM bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khối 12 dự thi TNTHP 2024 hạn cuối 17 giờ 00 phút, Thứ 6 ngày 10/5/2024 sau khi đã kiểm tra chéo (lần 1).
          - GVCN báo cáo kết quả bằng văn bản sau khi bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khối 12 dự thi TN THPT năm 2024 hạn cuối 17 giờ 00 phút, Thứ 7 ngày 11/5/2024 về Đ/C Tính (lần 2). 
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 09/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, giáo viên Nguyễn Trường Sơn, giáo viên Đinh Xuân Cần, giáo viên Nguyễn Văn Vượng, giáo viên Ngô Văn Hiệp, Tổ phó Lê Đức Minh, giáo viên Mai Xuân Hoàng đi kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025.
          Địa điểm: Trường THPT Đồng Xoài – Bình Phước.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 Thứ 6 ngày 10/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chủ trì tiếp Đoàn kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025.
          Địa điểm: Phòng Truyền thống.
          Thành phần: Đoàn kiểm tra trường THCS&THPT Lương Thế Vinh – Bình Phước; Thành viên Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị hồ sơ báo cáo; Thành viên HĐTS chuẩn bị hồ sơ ĐKDT; Phục vụ chuẩn bị nước uống và vệ sinh phòng họp.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 11/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
      2. Từ 08 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp CMHS khối 12 bàn công tác ôn thi tốt nghiệp cho HS yếu đăng kí học ôn thi tốt nghiệp buổi chiều HK3.
          Địa điểm: Phòng Hội trường.
          Thành phần: Ban Giám hiệu; GVCN khối 12; CMHS khối 12 (Có thư mời riêng).
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị nội dung, lập danh sách chuyển cho GVCN; Văn phòng chuẩn bị Thư mời; GVCN phát hành Thư mời đến CMHS, chuẩn bị ghế ngồi và nước uống; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh; Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
           3. Từ 10 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 năm học 2024-2025.
          Địa điểm: Phòng Truyền thống.
          Thành phần: Thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Quyết định (Thông báo sau).
          Giao: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính chuẩn bị nội dung.
          4. Từ 13 giờ 45 phút: Tổ Hóa – Sinh và tổ Vật lý - Công nghệ tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 4,5/2024 cho học sinh khối 12.
Địa điểm: Nhà Đa năng.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Tổ Hóa - Sinh, Tổ Vật lý - Công nghệ, Đoàn trường, Ban Nề nếp, GVCN khối 12 và học sinh khối 12.
          Giao: Tổ Hóa - sinh, tổ Vật lý - Công nghệ chuẩn bị nội dung; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh, thuê quạt gió; GVCN chuẩn bị ghế ngồi; Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây