Lịch làm việc tuần 30 của cán bộ - giáo viên - nhân viên và đoàn thể(có bổ sung)

Chủ nhật - 28/03/2021 16:29
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 30/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 28 tháng 3 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC BỔ SUNG
Tuần 30 năm học 2020-2021
 (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021)
 
  1. Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021, thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  2. Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, GVCN, Y tế theo dõi và nắm bắt tình hình sức khỏe của CB, GV, NV và Học sinh để phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo.
  3. Tiếp tục thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid theo quy định:
+ Cập nhật và thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT.
+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bắt buộc đeo khẩu trang khi lên trường dạy – học và nơi công cộng.
+ Thực hiện giãn cách, không uống nước chung ly và rửa tay khử khuẩn đúng quy định.
4. Trả bài Kiểm tra giữa kỳ I năm học 2020-2021 theo Kế hoạch.
5. In sao đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 theo Kế hoạch.
6. Đoàn trường phối hợp với GVCN, lao động vệ sinh, duy trì việc tưới cây cảnh trong mùa khô.

Thứ 2 ngày 29/03
          1. Chào cờ: Đoàn trường tổ chức Lễ Tổng kết công tác Thanh niên năm 2021. Trao thưởng Bí thư Đoàn Giỏi và các hoạt động Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: Đại diện BGH, GVCN và học sinh toàn trường.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú dự Lễ và phát biểu.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          3. Từ 15 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính họp với Tổ Văn Phòng và Bộ phận hợp đồng vệ sinh.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Thành viên Tổ Văn phòng, Bộ phận hợp đồng vệ sinh.
Giao: đ/c Long thông báo.
Thứ 3 ngày 30/3
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, TTVP Nguyễn Ngọc Long dự Hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận hồ sơ ĐKDT và phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.
          Địa điểm: Hội trường B – Trung tâm GDTX tỉnh.
          3. Từ 08 giờ 40 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh họp với Ban chấp hành Công đoàn và Tổ trưởng Công đoàn về công tác xét chọn gia đình tiêu biểu.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Hiệu trưởng, BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn.
Thứ 4 ngày 31/3
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 07 giờ 30 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 6 (mở rộng).
          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
          3. Từ 07 giờ 30 phút: Ban CHQS trường dự sinh hoạt và nhận phụ cấp chức vụ Ban CHQS trường.
          Địa điểm: Ban CHQS huyện Bù Đăng.
          Thành phần: Các ông (bà) là thành viên Ban CHQS trường.
          Giao: đ/c Quốc thông báo.
          4. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh dự họp Tổ xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình đột phá về “Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số”; Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu “Trường học thông minh” để thông qua dự thảo các Kế hoạch.
          Địa điểm: Phòng họp A – UBND huyện.
          5. Từ 14 giờ 00 phút: Tập huấn công tác Bảo hiểm Y tế.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành Phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, GVCN, Tổ trưởng CM, VP.
Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh.
          6. Bộ phận in sao đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 làm việc theo Kế hoạch.
          Thời gian:
                              - Sáng 8 giờ 00 phút.
                              - Chiều 14 giờ 00 phút.
          Địa điểm: Văn phòng.
          Thành phần: Các ông bà có tên tại Quyết định số 50/QĐ-THPTLQĐ ngày 29/3/2021.
Thứ 5 ngày 01/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 09 giờ 00 phút: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng với Hội đồng Kỷ luật về công tác xử lý học sinh vi phạm quy chế thi.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Các ông (bà) là thành viên của HĐTĐKT và HĐKL, Học sinh vi phạm, CMHS, Giáo viên coi thi (có họ sinh vi phạm).
          Giao: Đ/C Phú chỉ đạo Ban Nề nếp và GVCN mời học sinh vi phạm, CMHS và Giáo viên coi thi (có họ sinh vi phạm).
          3. Từ 10 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh làm việc với Ban Nề nếp.
          Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.
          Thành phần: Hiệu trưởng, Ban Nề nếp.
          4. Bộ phận in sao đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 làm việc theo Kế hoạch.
          Thời gian:
                              - Sáng 8 giờ 00 phút.
                              - Chiều 14 giờ 00 phút.
          Địa điểm: Văn phòng.
          Thành phần: Các ông bà có tên tại Quyết định số 50/QĐ-THPTLQĐ ngày 29/3/2021.
          5. Từ 14 giờ 00 phút: Tiếp tục họp bàn giao công tác Thủ quỹ.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Hiệu trưởng, Kế toán, Giáo viên Phạm Thị Minh Hưng, Giáo viên Dương Thị Phương Thảo.
Thứ 6 ngày 02/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
2. Giáo viên và Học sinh nộp bài thi tìm hiểu “cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong LLVT Quân khu 7”
          Lưu ý: Giáo viên nộp về cho đ/c Quốc; Học sinh nộp về đ/c Uyên.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh dự Hội nghị Tổng kết công tác GDQP-AN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
          Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện Bù Đăng.
          Giao: đ/c Quốc chuẩn bị nội dung báo cáo.
          4. Bộ phận in sao đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 làm việc theo Kế hoạch.
          Thời gian:
                              - Sáng 8 giờ 00 phút.
                              - Chiều 14 giờ 00 phút.
          Địa điểm: Văn phòng.
          Thành phần: Các ông bà có tên tại Quyết định số 50/QĐ-THPTLQĐ ngày 29/3/2021.
Thứ 7 ngày 03/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 09 giờ 00 phút: Ban Thanh lí tài sản làm việc để kiểm tra thanh lí máy tính của đ/c thông và đ/c Tính.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Các ông (bà) có tên tại Quyết định số 43/QĐ-THPTLQĐ ngày 16/3/2021.
          Giao: đ/c Long thông báo tới các thành viên.
          3. Từ 13 giờ 30 phút: Họp Chi bộ.
          Địa điểm: Phòng họp Hội đồng Sư phạm.
          Thành phần: Tất cả Đảng viên trong Chi bộ.
          Giao: Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh.
          4. Từ 15 giờ 30 phút: Họp Hội đồng Sư phạm.
          Địa điểm: Phòng họp Hội đồng Sư phạm.
          Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường.
          Giao: Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh.
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay34
  • Tháng hiện tại337,434
  • Tổng lượt truy cập31,167,615
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây