CHI BỘ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Bích Hạnh

Điện thoại:
091 229 09 79
Email: bichhanhttra@gmail.com
Bí thư Chi bộ
Hiệu trưởng
Tiến sĩ
Lê Thị Bích Hạnh
2

Nguyễn Đức Tính

Điện thoại:
085 689 93 33
Phó bí thư
Phó hiệu trưởng
Thạc sĩ
Nguyễn Đức Tính
3

Phạm Văn Phú

Điện thoại:
0985 426 179
Chi ủy viên
Phó hiệu trưởng
Thạc sĩ
Phạm Văn Phú
4

Nguyễn Thị Tâm

Điện thoại:
01692 999918
Email: phuongtamlqdbp@gmail.com
Giáo viên
Chi uỷ viên
Đại học
Nguyễn Thị Tâm
5

Lữ Văn Trung

Chi ủy viên
-Giáo viên
Thạc sĩ
Lữ Văn Trung

BAN GIÁM HIỆU


Email:thptlequydon@binhphuoc.edu.vn
Điện thoại:06513 997 319
Số fax:06513 997 319
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Bích Hạnh

Điện thoại:0912290979
06513 997 319
Email: bichhanhttra@gmail.com
Hiệu trưởng
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Lê Thị Bích Hạnh
2

Nguyễn Đức Tính

Điện thoại:
0856899333
Email: tinhlqdbp@gmail.com
Phó hiệu trưởng
Giáo viên:Toán
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Nguyễn Đức Tính
3

Phạm Văn Phú

Phó hiệu trưởng
Gv Văn
Thạc sĩ
Phạm Văn Phú

CÔNG ĐOÀN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Hè

Điện thoại:
0388589699
Email: hengvbp@gmail.com
Chủ tịch công đoàn
GV Lịch sử
Trình độ: Thạc sỹ
Nguyễn Văn Hè
2

Lê Đức Minh

Điện thoại:
0822151618
Email: minhlqdbp@gmail.com
Phó chủ tịch công đoàn
Tổ phó CM
Trình độ: Đại học
Lê Đức Minh
3

Nguyễn Văn Vượng


Email: vuonglqdbp@gmail.com
Ủy viên BCH Công đoàn
Giáo viên: Hóa học
Trình độ: Đại học
Nguyễn Văn Vượng
4

Hoàng Thị Phụng Hảo

Điện thoại:
0988 324 953
Email: phunghaolqdbp@gmail.com
Trưởng ban nữ công
Giáo viên: Vật lý
Trình độ: Đại học
Hoàng Thị Phụng Hảo
5

Bùi Thị Thúy Nhàn

Điện thoại:0988 510 174
Email: huyenlqdbp@gmail.com
Ủy viên BCH Công đoàn
Giáo viên: Văn
Trình độ: Đại học
Bùi Thị Thúy Nhàn

ĐOÀN THỂ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Tú Uyên


Email: tuuyen.lqd@gmail.com
Bí Thư Đoàn trường
Giáo viên: Địa lý
Đại học
Nguyễn Thị Tú Uyên
2

Phạm Hữu Thắng


Email: thanghlqd@gmail.com
Phó bí thư đoàn trường
Giáo viên: Thể dục
Đại học
Phạm Hữu Thắng
3

Nguyễn Đình Từ

Phó bí thư đoàn trường
Giáo viên: Thể dục
Đại học
Nguyễn Đình Từ

TỔ TOÁN - TIN


Email:leanh@gmail.com
Điện thoại:0650.3.837298
Số fax:0650.3.837298
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Lan Anh

Điện thoại:
0949 075 787
Email: leanhlqdbp@gmail.com
Tổ trưởng
gv toán
Đại học
Lê Thị Lan Anh
2

Nguyễn Thị Nương

Điện thoại:
0349 959 936
Email: nuonglqdbp@gmail.com
Tổ phó
gv
Nguyễn Thị Nương
3

Nguyễn Trường Sơn

Gv toán Nguyễn Trường Sơn
4

Cao Thanh Bình

Điện thoại:
0988 030 959
Email: binhqn1979@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Cao Thanh Bình
5

Nguyễn Huy Thuận

Điện thoại:
01657 584 778
Email: huythuan_86@yahoo.com.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Huy Thuận
6

Nguyễn Thị Nghị

Điện thoại:
01683 083 602
Email: huongtha20056926@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Nghị
7

Lê văn Cóong

Điện thoại:
01685 521 568
Email: khoailangdl@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê văn Cóong
8

Trần Thị Thu Hương

Điện thoại:
0168 997 3239
Email: tranthithuhuong1989@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Thu Hương
9

Dương Thị Phương Thảo

Điện thoại:
0392 634 403
Gv Dương Thị Phương Thảo
10

Nguyễn Thị Huệ

Điện thoại:
0862 233 492
Gv Nguyễn Thị Huệ
11

Nguyễn Ngọc Bay

Điện thoại:
0917 534 096
Email: baylqdbp@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Bay
12

Lê Thị Hoa

Điện thoại:
0975 601 296
Gv Lê Thị Hoa
13

Trần Hương Thảo

Điện thoại:
0973 850 802
Gv Trần Hương Thảo
14

Vũ Thị Thanh

Điện thoại:
0984 840 278
Gv Vũ Thị Thanh

TỔ VẬT LÝ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Điện thoại:
0908 835 619
Email: tuyenlqdbp@gmail.com
Tổ trưởng
gv vật lý
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
2

Hoàng Thị Phụng Hảo

Điện thoại:
0985 132 319
Email: phunghaolqdbp@gmail.com
Tổ phó
Đại học
Hoàng Thị Phụng Hảo
3

Võ Thị Thảo Minh

Điện thoại:
0978 390 575
Email: thaominhqn.87@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Võ Thị Thảo Minh
4

Nguyễn Thị Bảy

Điện thoại:
0905 482 090
Email: nguyenthibaylqdbp@gmailc.om
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Bảy
5

Nguyễn Công Hậu

Điện thoại:
0989 673 844
Email: conghaubinhphuoc@yahoo.com.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Công Hậu
6

Hồ Thị Diệu My

Điện thoại:
0935 833 995
Email: dieumy0210@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Hồ Thị Diệu My
7

Lê Thị Cúc

Điện thoại:
0967 800 845
Email: lecuc2606@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Cúc
8

Trần Thị Hoài Na

Điện thoại:
0985 442 472
Email: tranhoaina.1910@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Hoài Na

TỔ HOÁ - SINH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hồ Thị Bảo Lộc

Điện thoại:
0127 581 9432
Email: hoangducan81@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Hồ Thị Bảo Lộc
2

Đình Thị Hiền


Email: hiendinhlqd@gmail.com
Tổ phó CM
Giáo viên: SInh
Đại học
Đình Thị Hiền
3

Nguyễn Văn Vượng

Điện thoại:
01638 188 118
Email: vuonglqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Vượng
4

Mai Xuân Hoàng

Điện thoại:
01669 509 146
Email: xuanhoang.lqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Mai Xuân Hoàng
5

Phạm Thị Oanh

Điện thoại:
0966 702 345
Email: phamthioanh.edu@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Oanh
6

Trần Thị Phượng

Điện thoại:
0949 550 203
Email: phuongtranlqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Phượng
7

Nguyễn Việt Hà

Giáo viên
Đại học
Nguyễn Việt Hà
8

Lữ văn Trung

Điện thoại:0988402576
Email: trunglqdbp@gmail.com
Giáo viên
giáo viên hóa học
Lữ văn Trung
9

Vũ Thị Giang

Gv Sinh
Đại học
Vũ Thị Giang
10

Ngô Thị Hiền

Gv Sinh
Đại học
Ngô Thị Hiền

TỔ NGỮ VĂN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Ngọc Thắng

Điện thoại:
01682 183 342
Email: anhkhoaconchon11@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Ngọc Thắng
2

Lê Đức Minh

Điện thoại:
01292 151 618
Email: ducminhlqd@gmail.com
Tổ phó CM
Đại học
Lê Đức Minh
3

Phạm thị Ba

Điện thoại:
01642 499 060
Email: balequydonbp@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm thị Ba
4

Nguyễn Thị Lộc

Điện thoại:
0982 005 070
Email: ntloc1986@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Lộc
5

Lê Ngọc Thuỳ Dương

Điện thoại:
01694 975 424
Email: duongle2512@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Ngọc Thuỳ Dương
6

Phạm Thị Minh Hưng

Điện thoại:
0977 230 468
Email: pminhunglqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Minh Hưng
7

Nguyễn Thị Như Hạnh

Điện thoại:
0982 848 909
Email: nhuhanhlqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Như Hạnh
8

Bùi Thị Thuý Nhàn

Điện thoại:
01626 979 351
Email: thuynhanlqdbp@gmail.com
Gv văn
Đại học
Bùi Thị Thuý Nhàn

TỔ LỊCH SỬ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Hè

Điện thoại:
01688 589 699
Email: helqdbp@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Văn Hè
2

Trần Thị Thu Hường


Email: thuhuonglqd@gmail.com
Tổ phó CM
Giáo viên: CD
Đại học
Trần Thị Thu Hường
3

Lê Thanh Hải

Điện thoại:
01662 825 845
Email: lehaibinhphuoc@yahoo.com.vn
Giáo viên
Đại học
Lê Thanh Hải
4

Nguyễn Thành Giáp

Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thành Giáp
5

Trần Thị Huyền

Điện thoại:
0988 510 174
Email: huyenlqdbp@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Huyền
6

Nguyễn Thị Duân


Email: duannt@gmail.com
Gv Sử
ĐH
Nguyễn Thị Duân
7

Nguyễn Thị Thìn

Gv Sử Nguyễn Thị Thìn

TỔ ĐỊA LÝ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Lan Giang

Điện thoại:
01699 757 007
Email: langianglqd@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Phạm Lan Giang
2

Đinh Xuân Cần

Điện thoại:
0906 766 340
Email: canlqdbp@gmail.com
Tổ phó
Thanh tra nhân dân
Đạị học
Đinh Xuân Cần
3

Ngô Văn Hiệp

Điện thoại:
0974 339 393
Email: bapxao744@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Ngô Văn Hiệp
4

Nguyễn Thị Thắng

Điện thoại:
01689 945 404
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thắng
5

Nguyễn Thị Tú Uyên

Điện thoại:
0974 536 968
Email: tuuyenlqd@gmail.com
Giáo viên
Bí thư đoàn trường
Đại học
Nguyễn Thị Tú Uyên

TỔ THÊ DỤC_QUỐC PHÒNG

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đặng Quang Quyết

Điện thoại:
0975 734 929
Tổ trưởng
Đại học
Đặng Quang Quyết
2

Nguyễn Đình Từ

Tổ phó
Đại học
Nguyễn Đình Từ
3

Phạm Văn Duy

Điện thoại:
0973 588 035
Email: phamduy035@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Văn Duy
4

Lê Thanh Liêm

Giáo viên
Đại học
Lê Thanh Liêm
5

Nguyễn Đình Quốc

Điện thoại:0868684679
Email: quocnd1986@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Đình Quốc
6

Phạm Hữu Thắng

Điện thoại:
01652 338 962
Giáo viên
Đại học
Phạm Hữu Thắng
7

Hồ kính

Giáo viên
Đại học
Hồ kính
8

Nguyễn Đình Thư

Giáo viên
Đại học
Nguyễn Đình Thư
9

Lê Văn Tiến

Điện thoại:
0977 817 913
Email: letien01783@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Văn Tiến

TỔ NGOẠI NGỮ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Mai văn Tám

Điện thoại:
0984 890 488
Email: maivantam@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Mai văn Tám
2

Phạm Thị Duyên

Tổ phó Phạm Thị Duyên
3

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên Nguyễn Thị Tâm
4

Nguyễn Thị Thảo

Điện thoại:
01649 573 739
Email: nguyenthao.lqd91@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thảo
5

Hà Thị Kiều

Điện thoại:
0988 701 257
Email: hakieu17@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Hà Thị Kiều
6

Lê Trung Kiên

Gv Lê Trung Kiên
7

Tống Thị Hồng Tuyết

Điện thoại:
0988 701 267
Email: hongtuyet1512@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Tống Thị Hồng Tuyết
8

Nguyễn Hà Nhật

Gv AV Nguyễn Hà Nhật

TỔ VP

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Ngọc Long

Điện thoại:
01648 251 154
Email: longngoc37@gmail.com
Tổ trưởng
Cao đẳng
Nguyễn Ngọc Long
2

Nguyễn Ngọc Út

Bảo vệ
Tổ phó
Nguyễn Ngọc Út
3

Nguyễn Thị Kim Dung

Điện thoại:
0983 995 171
Email: chauuyen1@gmail.com
Tổ trưởng
Kế Toán
Đại học
Nguyễn Thị Kim Dung
4

Nguyễn Thị Thìn

Giáo viên
Phổ cập
Đại học
Nguyễn Thị Thìn
VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay699
  • Tháng hiện tại196,711
  • Tổng lượt truy cập32,049,662
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây