Lịch làm việc tuần 33 (Có bổ sung)

Chủ nhật - 16/04/2023 15:54
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 33/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 16 tháng 4 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC BỔ SUNG LẦN 1
Tuần 33 năm học 2022-2023
 (Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 22/4/2023)

1. Dạy học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
2. Tiếp tục công tác bồi dưỡng HSG và Olympic 19/5.
3. Ra đề cương, hướng dẫn học sinh ôn tập học kỳ 2 năm học 2022-2023.
4. Các môn do Trường ra đề không kiểm tra chung đề chủ động kiểm tra theo Kế hoạch.
5. Hoàn thành điểm kiểm tra thường xuyên và cập nhật vào Vnedu.
6. Tiếp tục Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023 Tổ Địa lý (Theo Kế hoạch Kiểm tra nội bộ của nhà trường).
7. GVCN kiểm tra tu sửa cơ sở vật chất lớp học và nộp biên bản kiểm tra về đ/c Tính (hạn cuối 17h00 ngày 28/04/2023).
8. TTCM:  Lý, Hoá, Sinh, Ngoại ngữ, Tin học, GDTC-GDQP kiểm tra phòng bộ môn và hoàn thành hồ sơ nộp về Đ/C Tính để ký và lưu hồ sơ năm học 2022-2023 (hạncuối 17h00 ngày 28/04/2023).
9. Đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.
10. Ổn định nề nếp dạy học, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan sạch đẹp.
11. Chi trả tiền DTHT tháng thứ 2, học kỳ II.

Thứ 2 ngày 17/4
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Tổ chức Lễ Chào cờ.
          - Lớp 10C10 Tổ chức Tiết Chào cờ thân thiện chủ đề “Mạng xã hội”.
          - Lớp 10C11 trực cờ và dọn vệ sinh Đài tượng niệm Liệt sĩ xã Đức Liễu.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Đoàn trường, Ban Nề nếp, GVCN và học sinh toàn trường.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú dự và phát biểu; Đoàn trường chuẩn bị nội dung, CSVC và âm thanh.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          3. Từ 07 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút: Giáo viên Nguyễn Thị Nghị dự Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh đối với lớp 11.
          Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          4. Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút: Tổ phó Phạm Thị Duyên dự Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh đối với lớp 11.
          Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          5. Từ 15 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút: Giáo viên Nguyễn Việt Hà dự Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh đối với lớp 11.
          Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          6. Tổ Chuyên môn nộp đề kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với những môn Trường ra đề khối 12 về Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính để in sao đề.
          Thời gian: Hạn cuối ngày 20/4/2023.
          7. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 18/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến cấp tỉnh tháng 4/2023 từ tỉnh đến cơ sở về tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực cho hải quân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
          Địa điểm: Hội trường UBND xã Đức Liễu.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Ban in sao đề kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023 làm việc theo Kế hoạch (Đề Sở đối với Khối 12).
          Thời gian: Từ ngày 18/4/2023 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
                             + Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút;
                             + Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút.
          Địa điểm: Văn phòng.
          Thành phần: Tổ trưởng Nguyễn Ngọc Long, Giáo viên Nguyễn Việt Hà, Giáo viên Dương Thị Phương Thảo, Tổ phó Phạm Thị Duyên.
          4. Từ 14 giờ 00 phút: Kiểm tra tài chính Công đoàn nhiệm kỳ V.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Các ông (bà) có tên tại Quyết định số 025-QĐ/KTCBQLĐ ngày 04/3/2023 của Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn và BCH Công đoàn nhiệm kỳ V.
          Giao: Công đoàn chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm tra và thông báo đến thành viên BCH Dông đoàn dự buổi kiểm tra.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 19/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 20/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Từ 07 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút: Giáo viên Phạm Thị Oanh dự Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh đối với lớp 11.
          Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          3. Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút: Giáo viên Vũ Thị Giang dự Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh đối với lớp 11.
          Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          4. Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút: Tổ trưởng Trần Thị Huyền dự Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh đối với lớp 11.
          Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 21/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh, Phó Hiệu trưởng Phạm Văn phú, Giáo viên Đinh Xuân Cần dự Hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
          Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh.
          3. Từ 07 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút: Giáo viên Lê Thị Hoa dự Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh đối với lớp 11.
          Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          4. Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút: Giáo viên Nguyễn Đình Quốc dự Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh đối với lớp 11.
          Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          5. Từ 14 giờ 00 phút: Đoàn trường đón Đoàn kiểm tra Huyện đoàn Bù Đăng về công tác Đoàn năm học 2022-2023.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Đoàn kiểm tra Huyện đoàn, CBH Đoàn trường.
          Giao: Đoàn trường chuẩn bị hồ sơ, Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          6. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 22/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
      2. Từ 08 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Hội đồng kỷ luật học sinh vi phạm nội quy học sinh.
      Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
      Thành phần: Các ông (bà) có tên tại Quyết định số 85/QĐ-THPTLQĐ ngày 17 tháng 4 năm 2023, CMHS có học sinh vi phạm và học sinh vi phạm.
      Giao: Văn phòng chuẩn bị thư mời Trưởng Ban đại diện CMHS, GVCN mời CMHS có học sinh vi phạm.
      3. Từ 14 giờ 00 phút: Tổ Vật lí tổ chức Hoạt động Hướng nghiệp – Ngoài giờ lên lớp với chủ đề “Rèn luyện bản thân định hướng nghề nghiệp - Chọn nghề, chọn trường”.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: Đại diện BGH, Đòan trường, GVCN khối 11 và khối 12, Ban Nề nếp và học sinh khối 11 và khối 12.
          Giao: Tổ Vật lí chuẩn bị nội dung, Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh, GVCN và Ban Nề nếp quản lý nề nếp học sinh.
          4. Từ 14 giờ 00 phút: Chi đoàn giáo viên Tổ chức cuộc thi “Tôi yêu Tổ                 quốc tôi”.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần: Đoàn viên Chi đoàn giáo viên, 30 Bí thư Chi đoàn học sinh.
          Giao: Chi đoàn giáo viên chuẩn bị nội dung, CSVC và âm thanh, Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay1,428
  • Tháng hiện tại393,324
  • Tổng lượt truy cập32,489,099
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây