Lịch làm việc tuần 39

Chủ nhật - 28/05/2023 17:13
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 39/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 29 tháng 5 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 39 năm học 2022-2023
 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)
1. Ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12 theo Thời khóa biểu.
2. Xét thi đua cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023.
3. Họp Chi bộ.
          4. Tiếp đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT khai dạy thực nghiệm và đóng góp ý kiến cho Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 11.
          5. Tiếp đoàn kiểm tra chéo hồ sơ Đoàn kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023.
          6. Chuẩn bị CSVC phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học                    2023-2024.
          7. Họp Ban coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.
8. Ổn định nề nếp dạy học, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan sạch đẹp.

Thứ 2 ngày 29/5
          1. Ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12 theo Thời khóa biểu.
          2. Trả bài thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 cho học sinh.
          3. Từ 09 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp GVCN khối 12 và Ban Nề nếp.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Giao: Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          4. GVCN khối 10, khối 11 nộp học bạ về phòng đ/c Phú – P. Hiệu trưởng để ký duyệt.
          5. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì xét thi đua cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Hội đồng thi đua – khen thưởng, Ban Nề nếp.
          6. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.

Thứ 3 ngày 30/5
          1. Ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12 theo Thời khóa biểu.
          2. Giáo viên hoàn thành điểm thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 cho học sinh.
          3. Từ 13 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Chi bộ.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần: Tất cả Đảng viên trong Chi bộ.
          Giao: Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh, Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          4. Từ 15 giờ 30 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chủ trì kiểm tra chéo hồ sơ khối 12 và kiểm tra chéo hồ sơ học bạ khối 10 và khối 11.
          Địa điểm: Phòng Khảo thí.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Giáo viên Đinh Xuân Cần, Giáo viên Nguyễn Văn Vượng và GVCN 3 khối.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 31/5
          1. Ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12 theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 07 giờ 00 phút: Triển khai dạy thực nghiệm và đóng góp ý kiến cho Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 11.
          Địa điểm: Phòng học 10C1.
          Thành phần: Đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT, Ban Giám hiệu, Tổ trưởng CM và (Tổ phó CM với những tổ ghép Toán - Tin, Hóa - Sinh, GDTC-QPAN, Lịch sử - GDKT&PL), Giáo viên tổ Lịch sử - GDKT&PL, Giáo viên Tổ Hóa - Sinh.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị hồ sơ và tiếp Đoàn.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh dự Lễ khai mạc hè, phát động Tháng hành động “Vì trẻ em” năm 2023.
          Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Trường Tộ - Bù Đăng.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 01/6
          1. Ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12 theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, Giáo viên Lữ Văn Trung, Giáo viên Nguyễn Văn Vượng, Giáo viên Ngô Văn Hiệp, Tổ trưởng Đặng Quang Quyết, Tổ phó Lê Đức Minh, Giáo viên Mai Xuân Hoàng đi kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023.
          Địa điểm: Trường THPT Lộc Ninh – Bình Phước.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chủ trì tiếp Đoàn kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Đoàn kiểm tra chéo Trường THPT Lộc Hiệp, Ban Giám hiệu, GVCN khối 12, Giáo viên phụ trách phần mềm QLT Đinh Xuân Cần.
          Giao: GVCN khối 12 và giáo viên Đinh Xuân Cần chuẩn bị hồ sơ, Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp và nước uống.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 02/6
          1. Ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12 theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, CTCĐ Nguyễn Văn Hè, Giáo viên Lữ Văn Trung, Giáo viên Nguyễn Thị Huệ  đi tập huấn nghiệp vụ coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.
          Địa điểm: Hội trường A – Trung tâm GDTX tỉnh.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 03/6
          1. Ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12 theo Thời khóa biểu.
2. Từ 07 giờ 30 phút: Đoàn trường chủ trì họp đội Tiếp sức mùa thi 2023.
Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
Thành phần: Các đ/c có tên trong danh sách đăng ký (Đoàn trường thông báo).
Giao: Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh, Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Chủ Nhật ngày 04/6
          1. Từ 08 giờ 00 phút: Họp Ban coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.
          Thời gian:
                             - Từ 08 giờ 00 phút: Họp Trưởng điểm thi, các Phó trưởng điểm thi, Thư ký, Bảo vệ, Phục vụ và Y tế.
                             - Từ 09 giờ 30 phút: Họp Ban coi thi gồm các ông bà có tên tại Quyết định số 130/QĐ-THPTLQĐ ngày 16/5/2023 về việc Thành lập Điểm thi đặt tại Trường THPT Lê Quý Đôn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Giao: đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh, Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.       
          2. Từ 14 giờ 00 phút: Phổ biến Quy chế thi cho học sinh tham gia Kỳ thi. 
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: Lãnh đạo, Cán bộ coi thi có tên tại Quyết định số 130/QĐ-THPTLQĐ ngày 16/5/2023 về việc Thành lập Điểm thi đặt tại Trường THPT Lê Quý Đôn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 và học sinh tham gia Kỳ thi.
3. Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay4,409
  • Tháng hiện tại129,460
  • Tổng lượt truy cập31,982,411
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây