CHI BỘ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Bích Hạnh
Điện thoại:
091 229 09 79
Email: bichhanhttra@gmail.com
Bí thư Chi bộ
Hiệu trưởng
Tiến sĩ
Lê Thị Bích Hạnh
2 Huỳnh Văn Thông
Điện thoại:08 4845 7979
06513997319
Email: huynhthong@gmail.com
Phó bí thư chi bộ
Phó hiệu trưởng
Thạc sĩ
Huỳnh Văn Thông
3 Nguyễn Đức Tính
Điện thoại:
085 689 93 33
Chi ủy viên
Phó hiệu trưởng
Thạc sĩ
Nguyễn Đức Tính
4 Phạm Văn Phú
Điện thoại:
0985 426 179
Chi ủy viên
Phó hiệu trưởng
Thạc sĩ
Phạm Văn Phú
5 Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại:
01692 999918
Email: phuongtamlqdbp@gmail.com
Giáo viên
Chi uỷ viên
Đại học
Nguyễn Thị Tâm
BAN GIÁM HIỆU
Email:thptlequydon@binhphuoc.edu.vn
Điện thoại:06513 997 319
Số fax:06513 997 319
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Bích Hạnh
Điện thoại:0912290979
06513 997 319
Email: bichhanhttra@gmail.com
Hiệu trưởng
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Lê Thị Bích Hạnh
2 Huỳnh Văn Thông
Điện thoại:08 4845 7979
06513 997 319
Email: thonghuynh@gmail.com
Chức danh: Phó hiệu trưởng
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ
Huỳnh Văn Thông
3 Nguyễn Đức Tính
Điện thoại:
0856899333
Email: tinhlqdbp@gmail.com
Phó hiệu trưởng
Giáo viên:Toán
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Nguyễn Đức Tính
4 Phạm Văn Phú
Phó hiệu trưởng
Gv Văn
Thạc sĩ
Phạm Văn Phú
CÔNG ĐOÀN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Hè

Email: hengvbp@gmail.com
Chủ tịch công đoàn
GV Lịch sử
Trình độ: Đại học
Nguyễn Văn Hè
2 Lê Đức Minh
Điện thoại:
0822151618
Email: minhlqdbp@gmail.com
Phó chủ tịch công đoàn
Giáo viên: Văn
Trình độ: Đại học
Lê Đức Minh
3 Lê Văn Tám

Email: tamlqdbp@gmail.com
Ủy viên BCH Công đoàn
Giáo viên: Anh văn
Trình độ: Đại học
Lê Văn Tám
4 Hoàng Thị Phụng Hảo
Điện thoại:
0988 324 953
Email: phunghaolqdbp@gmail.com
Trưởng ban nữ công
Giáo viên: Vật lý
Trình độ: Đại học
Hoàng Thị Phụng Hảo
5 Trần Thị Huyền
Điện thoại:0988 510 174
Email: huyenlqdbp@gmail.com
Ủy viên BCH Công đoàn
Giáo viên: Sử
Trình độ: Đại học
Trần Thị Huyền
ĐOÀN THỂ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Hữu Bình

Email: binhlqd@gmail.com
Bí thư chi đoàn giáo viên
Giáo viên: Thể dục
Đại học
Phạm Hữu Bình
TỔ TOÁN - TIN
Email:leanh@gmail.com
Điện thoại:0650.3.837298
Số fax:0650.3.837298
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Lan Anh
Điện thoại:
0949 075 787
Email: leanhlqdbp@gmail.com
Tổ trưởng
gv toán
Đại học
Lê Thị Lan Anh
2 Nguyễn Trường Sơn
Tổ phó
Gv toán
Nguyễn Trường Sơn
3 Nguyễn Thị Nương
Tổ phó
gv
Nguyễn Thị Nương
4 Cao Thanh Bình
Điện thoại:
0988 030 959
Email: binhqn1979@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Cao Thanh Bình
5 Nguyễn Huy Thuận
Điện thoại:
01657 584 778
Email: huythuan_86@yahoo.com.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Huy Thuận
6 Nguyễn Thị Nghị
Điện thoại:
01683 083 602
Email: huongtha20056926@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Nghị
7 Lê văn Cóong
Điện thoại:
01685 521 568
Email: khoailangdl@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê văn Cóong
8 Trần Thị Thu Hương
Điện thoại:
0168 997 3239
Email: tranthithuhuong1989@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Thu Hương
9 Dương Thị Phương Thảo
Điện thoại:
0392 634 403
Gv Dương Thị Phương Thảo
10 Nguyễn Thị Huệ
Điện thoại:
0862 233 492
Gv Nguyễn Thị Huệ
11 Nguyễn Ngọc Bay
Điện thoại:
0917 534 096
Email: baylqdbp@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Bay
12 Lê Thị Hoa
Điện thoại:
0975 601 296
Gv Lê Thị Hoa
13 Trần Hương Thảo
Điện thoại:
0973 850 802
Gv Trần Hương Thảo
14 Vũ Thị Thanh
Điện thoại:
0984 840 278
Gv Vũ Thị Thanh
TỔ VẬT LÝ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Điện thoại:
0908 835 619
Email: tuyenlqdbp@gmail.com
Tổ trưởng
gv vật lý
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
2 Hoàng Thị Phụng Hảo
Điện thoại:
0985 132 319
Email: phunghaolqdbp@gmail.com
Tổ phó
Đại học
Hoàng Thị Phụng Hảo
3 Võ Thị Thảo Minh
Điện thoại:
0978 390 575
Email: thaominhqn.87@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Võ Thị Thảo Minh
4 Nguyễn Thị Bảy
Điện thoại:
0905 482 090
Email: nguyenthibaylqdbp@gmailc.om
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Bảy
5 Nguyễn Công Hậu
Điện thoại:
0989 673 844
Email: conghaubinhphuoc@yahoo.com.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Công Hậu
6 Hồ Thị Diệu My
Điện thoại:
0935 833 995
Email: dieumy0210@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Hồ Thị Diệu My
7 Lê Thị Cúc
Điện thoại:
0967 800 845
Email: lecuc2606@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Cúc
8 Trần Thị Hoài Na
Điện thoại:
0985 442 472
Email: tranhoaina.1910@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Hoài Na
TỔ HOÁ HỌC
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Thị Bảo Lộc
Điện thoại:
0127 581 9432
Email: hoangducan81@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Hồ Thị Bảo Lộc
2 Lữ văn Trung
Điện thoại:0988402576
Email: trunglqdbp@gmail.com
Giáo viên
giáo viên hóa học
Lữ văn Trung
3 Nguyễn Văn Vượng
Điện thoại:
01638 188 118
Email: vuonglqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Vượng
4 Mai Xuân Hoàng
Điện thoại:
01669 509 146
Email: xuanhoang.lqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Mai Xuân Hoàng
5 Phạm Thị Oanh
Điện thoại:
0966 702 345
Email: phamthioanh.edu@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Oanh
6 Trần Thị Phượng
Điện thoại:
0949 550 203
Email: phuongtranlqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Phượng
7 Nguyễn Việt Hà
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Việt Hà
TỔ NGỮ VĂN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Thắng
Điện thoại:
01682 183 342
Email: anhkhoaconchon11@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Ngọc Thắng
2 Bùi Thị Thuý Nhàn
Điện thoại:
01626 979 351
Email: thuynhanlqdbp@gmail.com
Tổ phó
Đại học
Bùi Thị Thuý Nhàn
3 Phạm thị Ba
Điện thoại:
01642 499 060
Email: balequydonbp@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm thị Ba
4 Nguyễn Thị Lộc
Điện thoại:
0982 005 070
Email: ntloc1986@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Lộc
5 Lê Ngọc Thuỳ Dương
Điện thoại:
01694 975 424
Email: duongle2512@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Ngọc Thuỳ Dương
6 Phạm Thị Minh Hưng
Điện thoại:
0977 230 468
Email: pminhunglqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Minh Hưng
7 Nguyễn Thị Như Hạnh
Điện thoại:
0982 848 909
Email: nhuhanhlqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Như Hạnh
8 Lê Đức Minh
Điện thoại:
01292 151 618
Email: ducminhlqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Đức Minh
TỔ SINH HỌC
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đinh thị Hiền
Điện thoại:
0918 091 737
Email: dinhhien@gmail.com
Tổ phó
Đại học
Đinh thị Hiền
2 Ngô Thị Hiền
Điện thoại:
0165 675 8128
Email: ngohien100@gmail.com
Giáo viên
thí nghiệm thực hành
Đại học
Ngô Thị Hiền
3 Vũ Thị Giang
Điện thoại:
0975 882 327
Email: vugianglqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Vũ Thị Giang
TỔ LỊCH SỬ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Hè
Điện thoại:
01688 589 699
Email: helqdbp@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Văn Hè
2 Trần Thị Huyền
Điện thoại:
0988 510 174
Email: huyenlqdbp@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Huyền
3 Lê Thanh Hải
Điện thoại:
01662 825 845
Email: lehaibinhphuoc@yahoo.com.vn
Giáo viên
Đại học
Lê Thanh Hải
4 Nguyễn Thành Giáp
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thành Giáp
TỔ ĐỊA LÝ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Lan Giang
Điện thoại:
01699 757 007
Email: langianglqd@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Phạm Lan Giang
2 Đinh Xuân Cần
Điện thoại:
0906 766 340
Email: canlqdbp@gmail.com
Tổ phó
Thanh tra nhân dân
Đạị học
Đinh Xuân Cần
3 Ngô Văn Hiệp
Điện thoại:
0974 339 393
Email: bapxao744@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Ngô Văn Hiệp
4 Nguyễn Thị Thắng
Điện thoại:
01689 945 404
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thắng
5 Nguyễn Thị Tú Uyên
Điện thoại:
0974 536 968
Email: tuuyenlqd@gmail.com
Giáo viên
Bí thư đoàn trường
Đại học
Nguyễn Thị Tú Uyên
TỔ GDCD
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn thị Trà Giang
Điện thoại:
01696 696 465
Email: anhgianglqd@gmail.com
Tổ phó
Đại học
Nguyễn thị Trà Giang
2 Trần Thị Thu Hường
Điện thoại:
0973 902 967
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Thu Hường
3 Nguyễn Thị Thìn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thìn
4 Nguyễn Thị Duân
Điện thoại:
01663 745 049
Email: nguyenthiduanlqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Duân
TỔ THÊ DỤC_QUỐC PHÒNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Quang Quyết
Điện thoại:
0975 734 929
Tổ trưởng
Đại học
Đặng Quang Quyết
2 Nguyễn Đình Từ
Tổ phó
Đại học
Nguyễn Đình Từ
3 Phạm Văn Duy
Điện thoại:
0973 588 035
Email: phamduy035@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Văn Duy
4 Lê Thanh Liêm
Giáo viên
Đại học
Lê Thanh Liêm
5 Nguyễn Đình Quốc
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Đình Quốc
6 Phạm Hữu Thắng
Điện thoại:
01652 338 962
Giáo viên
Đại học
Phạm Hữu Thắng
7 Hồ kính
Giáo viên
Đại học
Hồ kính
8 Nguyễn Đình Thư
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Đình Thư
9 Lê Văn Tiến
Điện thoại:
0977 817 913
Email: letien01783@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Văn Tiến
TỔ NGOẠI NGỮ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Mai văn Tám
Điện thoại:
0984 890 488
Email: maivantam@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Mai văn Tám
2 Phạm Thị Duyên
Tổ phó Phạm Thị Duyên
3 Nguyễn Thị Tâm
Giáo viên Nguyễn Thị Tâm
4 Nguyễn Thị Thảo
Điện thoại:
01649 573 739
Email: nguyenthao.lqd91@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thảo
5 Hà Thị Kiều
Điện thoại:
0988 701 257
Email: hakieu17@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Hà Thị Kiều
6 Lê Trung Kiên
Gv Lê Trung Kiên
7 Tống Thị Hồng Tuyết
Điện thoại:
0988 701 267
Email: hongtuyet1512@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Tống Thị Hồng Tuyết
TỔ VP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Long
Điện thoại:
01648 251 154
Email: longngoc37@gmail.com
Tổ trưởng
Cao đẳng
Nguyễn Ngọc Long
2 Nguyễn Ngọc Út
Bảo vệ
Tổ phó
Nguyễn Ngọc Út
3 Nguyễn Thị Kim Dung
Điện thoại:
0983 995 171
Email: chauuyen1@gmail.com
Tổ trưởng
Kế Toán
Đại học
Nguyễn Thị Kim Dung
4 Nguyễn Thị Thìn
Giáo viên
Phổ cập
Đại học
Nguyễn Thị Thìn
VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay2,012
  • Tháng hiện tại131,339
  • Tổng lượt truy cập20,281,889
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây