Lịch làm việc tuần 33( Bổ sung lần 10

Thứ hai - 15/04/2024 16:24
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 33/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 14 tháng 4 năm 2024
LỊCH LÀM VIỆC BỔ SUNG LẦN 1
Tuần 33 năm học 2023-2024

1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
      2. Tổ chức ôn tập cho học sinh để chuẩn bị kiểm tra cuối HK2.
3. Trao đổi chuyên môn và học tập kinh nghiệm bộ môn Ngữ văn tại Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh.
      4. Tổ chức thi GVCN lớp giỏi vòng trường.
5. Họp Hội đồng Liên tịch; Họp Hội đồng trường.
      6. Ổn định nề nếp dạy học.
      7.Tăng cường công tác vệ sinh lao động, trồng cây tạo cảnh quan                          sân trường.
     
Thứ 2 ngày 15/4
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Tổ chức Lễ Chào cờ.
          - Lễ hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.
          - Lớp 12A7 tổ chức Tiết Chào cờ thân thiện chủ đề “Văn hóa đọc”.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Đoàn trường, Ban Nề nếp, GVCN và học sinh toàn trường.         
          Giao: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính chuẩn bị nội dung phát biểu; Đoàn trường chuẩn bị nội dung, CSVC và âm thanh; Lớp 12A7 chuẩn bị nội dung; Lớp 10C4 trực cờ và dọn CSVC sau Lễ.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          3. Từ 08 giờ 40 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Ban Giám hiệu với các Tổ trưởng.
          Địa điểm: Phòng Truyền thống.
          Thành phần: Ban Giám Hiệu, Tổ trưởng CM, Tổ phó CM (Tổ ghép), Thư ký Nguyễn Thị Huệ.
          Giao: Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          4. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh tham dự Hội nghị sơ kết nhiệm vụ QS-QP quý I năm 2024 triển khai nhiệm vụ QS-QP quý II năm 2024.
          Địa điểm: Ban CHQS huyện.
          5. Từ 14 giờ 00 phút: Làm việc với Đoàn kiểm tra UBND huyện Bù Đăng về việc kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị năm học 2024-2025.
          Địa điểm: Phòng Truyền thống.
          Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lưu; Đại diện lãnh đạo phòng GD&ĐT; BGH Trường THPT Lê Quý Đôn; Đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị hồ sơ, báo cáo; Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp và chuẩn bị nước uống.
          6.  Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 16/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Ban in sao đề kiểm tra cuối Học kỳ 2 năm học 2023-2024 làm việc theo Kế hoạch.
          Thời gian: Từ ngày 16/4/2024 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
          Địa điểm: Văn phòng.
          Thành phần: Thành viên Ban in sao đề theo Quyết định (sẽ thông báo sau).
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú, Tổ phó Nguyễn Thị Nương tham dự Hội thảo về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo” tỉnh Bình phước năm 2024.
          Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          4. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ GDTC-QP&AN chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT về công tác quân sự, quốc phòng; phòng chống khủng bố, giáo dục QP&AN (Đoàn sẽ về kiểm tra đột xuất).
          Địa điểm: Phòng Ban Chỉ huy quân sự trường.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính chủ trì tiếp Đoàn khi Đoàn đến làm việc; Tổ GDTC-QP&AN chuẩn bị hồ sơ báo cáo và CSVC; Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp và chuẩn bị nước uống.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 17/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 13 giờ 30 phút: Tổ Ngữ văn đi trao đổi chuyên môn, học tập kinh nghiệm bộ môn Ngữ văn tại trường THCS&THPT Lương Thế Vinh.
          Địa điểm: Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh - Bình Phước.
          Thành phần: Đại điện BGH, tổ Ngữ văn trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, tổ Ngữ văn trường THPT Lê Quý Đôn.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú tham gia cùng đoàn tổ Ngữ văn.
          3. Từ 14 giờ 00 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.
          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy: đ/c Hạnh, đ/c Tính dự; Hội trường UBND xã: đ/c Phú dự.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 18/4
          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường Nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2024.
          2. Ban trực Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2024 trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 19/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh, Tổ trưởng VP Nguyễn Ngọc Long tham dự Hội nghị tập huấn các nội dung bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024.
          Địa điểm: Hội trường A, Sở GD&ĐT Bình Phước.
          3. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh và học sinh Nguyễn Tấn Phát - lớp 12A1, học sinh Phan Thị Huế - lớp 12A1 tham dự Chương trình trao tặng học bổng “Vì tương lai Việt Nam” năm 2024 của Báo Tuổi trẻ.
          Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Đồng Xoài. Số 01 Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
          Lưu ý: (Học sinh có mặt lúc 13 giờ 30 phút để ổn định tổ chức và sắp xếp chương trình).
          Giao: GVCN thông báo đến CMHS và học sinh được biết, có trách nhiệm thông báo học sinh thực hiện đúng thời gian của Ban Tổ chức.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 20/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 08 giờ 40 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Liên tịch.
          Địa điểm: Phòng Truyền thống.
          Thành phần: Thành viên Hội đồng Liên tịch.
          Giao: Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          3. Từ 10 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Hội đồng trường.
          Địa điểm: Phòng Truyền thống.
          Thành phần: Thành viên Hội đồng trường.
          Giao: Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          4. Từ 13 giờ 45 phút: Tổ Tiếng Anh tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 02/2024 thực hiện định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 12 (Lớp 12A1,12A2,12A3), nội dung:
      - Trách nhiệm trong gia đình;
      - Chọn nghề, chọn trường.
          Địa điểm: Phòng họp Hội đồng Sư phạm.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Tổ Tiếng Anh, Đoàn trường, Ban Nề nếp, GVCN và học sinh các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
          Giao: Tổ Tiếng Anh chuẩn bị nội dung; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh; Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          5. Từ 14 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính chủ trì họp với Tổ trưởng chuyên môn các  tổ: Văn, Hoá - Sinh, Sử - GDKT&PL, Tổ Địa lý - Mỹ thuật - Âm nhạc về công việc kiểm tra, đánh giá hoạt động Giáo dục địa phương.
          Địa điểm: Phòng Truyền thống.
          Thành phần: Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng CM: Ngữ Văn, Hoá - Sinh, Sử - GDKT&PL, Tổ Địa lý - Mỹ thuật - Âm nhạc.
          Giao: Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          6. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập248
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm245
  • Hôm nay36,814
  • Tháng hiện tại262,202
  • Tổng lượt truy cập32,357,977
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây