Lịch làm việc tuần 37

Chủ nhật - 12/05/2024 20:36
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 37/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 12 tháng 5 năm 2024
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 37 năm học 2023-2024

1.  Tổ chức kiểm tra cuối Học kỳ 2 đối với khối 10, khối 11 (buổi sáng). Buổi chiều học sinh khối 12 dạy thêm học thêm bình thường.
2. Học sinh Khối 10, Khối 11 dự thi Olympic 19/5 tại Đồng Xoài.
4. Giáo viên chấm bài theo quy định.
5. GVCN khối 12 hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra chéo thông tin hồ sơ 12 thi TN-THPT 2024.
6. Tăng cường công tác vệ sinh lao động, trồng cây tạo cảnh quan                          sân trường.

Thứ 2 ngày 13/5
          1. Tổ chức kiểm tra cuối Học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với khối 10 và               khối 11.
          Thời gian: Theo Lịch thi.
          Địa điểm: Theo sơ đồ phòng thi.
          Thành phần: CB, GV, NV làm nhiệm vụ coi thi theo Quyết định số 100/QĐ-THPTLQĐ ngày 15 tháng 4 năm 2024 của trường THPT Lê Quý Đôn và học sinh khối 10, khối 11.
          Giao: Các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành thi theo kế hoạch.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Phòng CSGT công an tỉnh Bình Phước về khảo sát, đánh giá tình hình, chọn địa bàn xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.
          Địa điểm: Phòng Truyền thống.
          Thành phần: Ban Giám hiệu; Đại diện BCH Công đoàn; Đại diện BCH Đoàn trường; Đại diện BCH Chi đoàn giáo viên; Đại diện Ban Nề nếp.
          Giao: Các Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ theo phân công; Phục vụ chuẩn bị nước uống và vệ sinh phòng họp.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ phó Nguyễn Thị Nương tham gia Đoàn cán bộ của Sở GD&ĐT tham dự tập huấn xây dựng ngân hàng câu hỏi tại thành phố Hồ Chí Minh .
          Thời gian: 03 ngày (12,13,14/5/2024).
          Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
          4. Từ 09 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh trì họp Ban Giám hiệu để sắp xếp lớp bồi dưỡng học sinh yếu Học kỳ 3.
          Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.
          Thành phần: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
          5. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          - Buổi sáng: Học sinh khối 12 nghỉ học.
          - Buổi chiều:
                             + Học sinh khối 10 và khối 11 nghỉ học ôn tập tại nhà;
                             + Học sinh khối 12 học theo Thời khóa biểu.
      6. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Hội đồng xem xét giảm, xóa hình thức kỷ luật cho học sinh vi phạm ở Học kỳ 1.
      Địa điểm: Phòng Truyền thống.
      Thành phần: Theo Quyết định (Thông báo sau).
      Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị nội dung; Ban Nề nếp chuẩn bị hồ sơ và thông báo Quyết định HĐKL đến GVCN; GVCN thông báo Quyết định đến CMHS và HS được biết và thực hiện.
          7. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 14/5
          1. Kiểm tra cuối Học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với khối 10, khối 11 theo  Kế hoạch.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          - Buổi sáng: Học sinh khối 12 nghỉ học.
          - Buổi chiều:
                             + Học sinh khối 10 và khối 11 nghỉ học ôn tập tại nhà;
                             + Học sinh khối 12 học Thời khóa biểu.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 15/5
          1. Kiểm tra cuối Học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với khối 10, khối 11 theo  Kế hoạch.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          - Buổi sáng: Học sinh khối 12 nghỉ học.
          - Buổi chiều:
                             + Học sinh khối 10 và khối 11 nghỉ học ôn tập tại nhà;
                             + Học sinh khối 12 học Thời khóa biểu.
          3. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì buổi gặp mặt đoàn học sinh giỏi tham dự Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2023-2024.
          Địa điểm: Phòng Hội trường.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Tổ trưởng CM, GV bồi dưỡng, Tổ trưởng Nguyễn Ngọc Long, Phó Bí thư Đoàn trường Phạm Hữu Thắng và học sinh tham dự Kỳ thi.
          Giao: đ/c Long chuẩn bị nội dung; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh; Tổ CM thông báo đến học sinh; Phục vụ chuẩn bị nước uống và vệ sinh phòng họp.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 16/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 05 giờ 00 phút: Tổ trưởng Nguyễn Ngọc Long, Phó Bí thư Đoàn trường Phạm Hữu Thắng dẫn đoàn học sinh giỏi tham dự Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2023-2024.
          Địa điểm: Trường THPT Hùng Vương – Bình Phước.
          Giao: Bộ phận Văn phòng chuẩn bị xe đưa rước học sinh; Tổ CM nhắc học sinh có mặt đón xe đúng thời gian và địa điểm.
          3. Từ 07 giờ 00 phút: Giáo viên tham gia coi thi Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2023-2024.
          Địa điểm: Trường THPT Phước Bình – Bình Phước.
          Thành phần: Giáo viên có tên tại Quyết định số 1886/QĐ-SGDĐT ngày 09/5/2024 của Sở GD&ĐT Bình Phước.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 Thứ 6 ngày 17/5
          1. Học sinh toàn trưởng nghỉ học;
          2. Giáo viên được nghỉ để chấm bài và vào điểm theo Kế hoạch.
          3. Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 18/5
          1. Học sinh toàn trưởng nghỉ học;
          2. Giáo viên được nghỉ để chấm bài và vào điểm theo Kế hoạch.
          3. Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh
 
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 37/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 12 tháng 5 năm 2024

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 37 năm học 2023-2024

1.  Tổ chức kiểm tra cuối Học kỳ 2 đối với khối 10, khối 11 (buổi sáng). Buổi chiều học sinh khối 12 dạy thêm học thêm bình thường.
2. Học sinh Khối 10, Khối 11 dự thi Olympic 19/5 tại Đồng Xoài.
4. Giáo viên chấm bài theo quy định.
5. GVCN khối 12 hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra chéo thông tin hồ sơ 12 thi TN-THPT 2024.
6. Tăng cường công tác vệ sinh lao động, trồng cây tạo cảnh quan                          sân trường.

Thứ 2 ngày 13/5
          1. Tổ chức kiểm tra cuối Học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với khối 10 và               khối 11.
          Thời gian: Theo Lịch thi.
          Địa điểm: Theo sơ đồ phòng thi.
          Thành phần: CB, GV, NV làm nhiệm vụ coi thi theo Quyết định số 100/QĐ-THPTLQĐ ngày 15 tháng 4 năm 2024 của trường THPT Lê Quý Đôn và học sinh khối 10, khối 11.
          Giao: Các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành thi theo kế hoạch.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Phòng CSGT công an tỉnh Bình Phước về khảo sát, đánh giá tình hình, chọn địa bàn xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.
          Địa điểm: Phòng Truyền thống.
          Thành phần: Ban Giám hiệu; Đại diện BCH Công đoàn; Đại diện BCH Đoàn trường; Đại diện BCH Chi đoàn giáo viên; Đại diện Ban Nề nếp.
          Giao: Các Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ theo phân công; Phục vụ chuẩn bị nước uống và vệ sinh phòng họp.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ phó Nguyễn Thị Nương tham gia Đoàn cán bộ của Sở GD&ĐT tham dự tập huấn xây dựng ngân hàng câu hỏi tại thành phố Hồ Chí Minh .
          Thời gian: 03 ngày (12,13,14/5/2024).
          Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
          4. Từ 09 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh trì họp Ban Giám hiệu để sắp xếp lớp bồi dưỡng học sinh yếu Học kỳ 3.
          Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.
          Thành phần: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
          5. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          - Buổi sáng: Học sinh khối 12 nghỉ học.
          - Buổi chiều:
                             + Học sinh khối 10 và khối 11 nghỉ học ôn tập tại nhà;
                             + Học sinh khối 12 học theo Thời khóa biểu.
      6. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Hội đồng xem xét giảm, xóa hình thức kỷ luật cho học sinh vi phạm ở Học kỳ 1.
      Địa điểm: Phòng Truyền thống.
      Thành phần: Theo Quyết định (Thông báo sau).
      Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị nội dung; Ban Nề nếp chuẩn bị hồ sơ và thông báo Quyết định HĐKL đến GVCN; GVCN thông báo Quyết định đến CMHS và HS được biết và thực hiện.
          7. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 14/5
          1. Kiểm tra cuối Học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với khối 10, khối 11 theo  Kế hoạch.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          - Buổi sáng: Học sinh khối 12 nghỉ học.
          - Buổi chiều:
                             + Học sinh khối 10 và khối 11 nghỉ học ôn tập tại nhà;
                             + Học sinh khối 12 học Thời khóa biểu.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 15/5
          1. Kiểm tra cuối Học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với khối 10, khối 11 theo  Kế hoạch.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          - Buổi sáng: Học sinh khối 12 nghỉ học.
          - Buổi chiều:
                             + Học sinh khối 10 và khối 11 nghỉ học ôn tập tại nhà;
                             + Học sinh khối 12 học Thời khóa biểu.
          3. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì buổi gặp mặt đoàn học sinh giỏi tham dự Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2023-2024.
          Địa điểm: Phòng Hội trường.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Tổ trưởng CM, GV bồi dưỡng, Tổ trưởng Nguyễn Ngọc Long, Phó Bí thư Đoàn trường Phạm Hữu Thắng và học sinh tham dự Kỳ thi.
          Giao: đ/c Long chuẩn bị nội dung; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh; Tổ CM thông báo đến học sinh; Phục vụ chuẩn bị nước uống và vệ sinh phòng họp.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 16/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu.
          2. Từ 05 giờ 00 phút: Tổ trưởng Nguyễn Ngọc Long, Phó Bí thư Đoàn trường Phạm Hữu Thắng dẫn đoàn học sinh giỏi tham dự Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2023-2024.
          Địa điểm: Trường THPT Hùng Vương – Bình Phước.
          Giao: Bộ phận Văn phòng chuẩn bị xe đưa rước học sinh; Tổ CM nhắc học sinh có mặt đón xe đúng thời gian và địa điểm.
          3. Từ 07 giờ 00 phút: Giáo viên tham gia coi thi Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2023-2024.
          Địa điểm: Trường THPT Phước Bình – Bình Phước.
          Thành phần: Giáo viên có tên tại Quyết định số 1886/QĐ-SGDĐT ngày 09/5/2024 của Sở GD&ĐT Bình Phước.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 Thứ 6 ngày 17/5
          1. Học sinh toàn trưởng nghỉ học;
          2. Giáo viên được nghỉ để chấm bài và vào điểm theo Kế hoạch.
          3. Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 18/5
          1. Học sinh toàn trưởng nghỉ học;
          2. Giáo viên được nghỉ để chấm bài và vào điểm theo Kế hoạch.
          3. Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập129
  • Hôm nay8,581
  • Tháng hiện tại111,775
  • Tổng lượt truy cập31,964,726
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây