Lịch làm việc tuần 29

Chủ nhật - 19/03/2023 20:55
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 29/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 19 tháng 3 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 29 năm học 2022-2023
 (Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/3/2023)

1. Kiểm tra giữa kỳ II năm học 2022-2023.
2. Dạy học theo Thời khóa biểu thứ 6 và thứ 7.
3. Chấm trả bài cho học sinh.
4. Ổn định nề nếp dạy học, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan sạch đẹp.

Thứ 2 ngày 20/03
          1. Kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 2022-2023 theo Kế hoạch.
          Thời gian: Theo lịch thi 04 ngày (Từ 20/3/2022 đến ngày 23/3/2022).
          Địa điểm: Theo Sơ đồ phòng thi.
          Thời gian: Theo lịch thi.
          Thành phần: CB, GV, NV có tên tại Bảng phân công kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 2022-2023 theo Quyết định số 39/QĐ-THPTLQĐ ngày 28/02/2023 và học sinh toàn trường.
          2. Bộ phận in sao đề tiếp tục làm việc theo Kế hoạch.
          3. Từ 07 giờ 30 phút: Ban CHQS trường đón Đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh và Sở GD&ĐT Bình Phước phối hợp kiểm tra, điểm nghiệm súng tiểu liên AK hoán cải, vô hiệu hóa; tủ đựng súng; thiết bị bắn tập MBT-03 phục vụ công tác giảng dạy môn GDQP-AN cho học sinh năm 2023.
          Địa điểm: Phòng Ban CHQS trường.
          Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh và Sở GD&ĐT, Ban CHQS huyện, Ban CHQS trường, Địa diện BGH, Giáo viên dạy môn GDQP-AN, Giáo viên phụ trách thiết bị Phạm Văn Duy.
          Giao: Giáo viên Ngyễn Đình Quốc và Giáo viên Phạm Văn Duy chuẩn bị                   hồ sơ; Phục vụ vệ sinh phòng họp và chuẩn bị nước uống.
          4. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 được phê duyệt bổ sung.
          Thời gian: Theo lịch tại Công văn số 721/SGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Sở GD&ĐT Bình Phước.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: Các tổ chuyên môn theo lịch phân công tại Công văn số 721/SGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Sở GD&ĐT Bình Phước.
          Giao: Các Tổ CM chuẩn bị máy tính; Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 Thứ 3 ngày 21/3
          1. Kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 2022-2023 theo Kế hoạch.
          2. Bộ phận in sao đề tiếp tục làm việc theo Kế hoạch.
          3. Từ 07 giờ 00 phút: Tổ phó Trần Thị Thu Hường, học sinh Chương Đình Phúc và học sinh Đinh Thị Diểm Kiều tham dự Cuộc thi sáng tạo KHKT quốc gia tại TP. Hà Long – Quảng Ninh.
          Thời gian: 05 ngày (Từ 21/2/2023 đến ngày 25/3/2023).
          4. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ phó Nguyễn Thị Nương làm nhiệm vụ chấm thi nghề phổ thông cho học sinh THPT Khóa ngày 17,18/3/2023.
          Thời gian: 07 ngày (Từ 21/3/2023 đến ngày 27/3/2023).
          Địa điểm:
          5. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh dự bốc thăm mã số tiết dạy thực hành Hội thi Giáo viên giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023.
          Địa điểm: Hội trường B – Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          6. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 22/3
          1. Kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 2022-2023 theo Kế hoạch.
          2. Bộ phận in sao đề tiếp tục làm việc theo Kế hoạch.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Tú Uyên và Phó Bí thư Đoàn trường Phạm Hữu Thắng dự họp Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.
          Địa điểm: Hội trường huyện ủy Bù Đăng.
      4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 23/3
          1. Kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 2022-2023 theo Kế hoạch.
          2. Từ 08 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng giáo dục STEM trong giáo dục trung học”.
          Thời gian: 01 ngày (Chưa tính thời gian ngày đi và ngày về).
          Địa điểm: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 24/3
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
      2. Từ 13 giờ 50 phút: Dạy bù DTHT học kỳ 2 theo Thời kháo biểu Thứ 6 ngày 17/02/2023 (Lý do nghỉ để thi Nghề và Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa).
      3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 25/3
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
      2. Từ 07 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút: CB, GV và Học sinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.
      Địa điểm: Từ UBND xã Đức Liễu đến Ngã ba Sao Bọng và ngược lại.
      Thành phần: Học sinh các lớp từ 10C1 đến lớp 10C8 và giáo viên (Có thông báo tại nhóm BGH và TTCM).
      Giao: Đoàn trường theo dõi và quản lý nề nếp chung; Giáo viên có tiết dạy tham gia quản lý học sinh các lớp theo tiết dạy của mình.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì họp Cấp ủy, BGH, Công đoàn và Đoàn trường.
          Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.
          Thành phần: Thành viên Cấp ủy, BGH, CTCĐ, Bí thư Đoàn trường.
          4. Từ 09 giờ 30 phút: Ban Giám hiệu góp ý Giải pháp thi Giáo viên giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023 của 17 giáo viên tham gia dự thi.
          Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
          Thành phần: BGH, Tổ trưởng CM có giáo viên dự thi và Giáo viên tham gia dự thi.
          Giao: Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
      5. Từ 13 giờ 30 phút: Đoàn trưởng tổ chức hoạt động về nguồn về địa chỉ đỏ Khu bảo tồn dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.
      Địa điểm: Khu bảo tồn dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.
      Thành phần: BCH Đoàn trường, BCH Chi đoàn giáo viên, Cán bộ Đoàn học sinh.
      Giao: Đoàn trường thông báo danh sách đến các nhân tham dự.
      6. Từ 14 giờ 00 phút: Tổ GDTC-QPAN tổ chức hoạt động Hướng nghiệp -Ngoài giờ lên lớp với chủ đề “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chọn nghề, chọn trường”.
      Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
      Thành phần: Đại diện BGH, Đoàn trường, Tổ GDTC-QPAN, Ban Nề nếp, GVCN khối 10 và khối 11, Học sinh khối 10 và khối 11.
          Giao: Tổ GDTC-QPAN chuẩn bị nội dung; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh.
          7. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Chủ Nhật ngày 26/3
          1. Từ 08 giờ 00 phút: Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Tú Uyên tham gia trao công trình thanh niên và giao lưu với Đồn Biên phòng Đăk Ơ nhân dịp kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân 03/3 và Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS                                  Hồ Chí Minh.
          Địa điểm: Đồn Biên phòng Đăk Ơ – Đăk Ơ – Bù Gia Mập.
          2. Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập130
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm123
  • Hôm nay887
  • Tháng hiện tại157,809
  • Tổng lượt truy cập32,010,760
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây