Lịch làm việc tuần 37

Chủ nhật - 14/05/2023 16:27
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 37/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 14 tháng 5 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 37 năm học 2022-2023
 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 20/5/2023)

1. Dạy học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
2. Học sinh tham dự Kỳ thi OLYMPIC 19/5 năm 2023.
3. Hoàn thành điểm Vnedu cho học sinh khối 10, khối 11.
4. Xét thi đua học sinh toàn trường năm học 2022-2023.
5. Họp Cha mẹ học sinh khối 10, khối 11 cuối năm học 2022-2023.
          6. Dọn vệ sinh trường lớp, bàn giao CSVC.
7. Lễ Tổng kết năm học 2022-2023 và Lễ tri ân - Trưởng thành cho học sinh Khối 12 - Niên khóa 2020-20236.
8. Ổn định nề nếp dạy học, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan sạch đẹp.

Thứ 2 ngày 15/5
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Tổ chức Lễ Chào cờ.
          - Lớp 12A3 trực cờ và dọn vệ sinh Đài tượng niệm Liệt sĩ xã Đức Liễu.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Đoàn trường, Ban Nề nếp, GVCN và học sinh toàn trường.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú dự và phát biểu; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          3. Trả bài kiểm tra cuối học kỳ 2 cho học sinh khối 10 và khối 11.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 16/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Từ 05 giờ 00 phút: Tổ trưởng VP Nguyễn Ngọc Long dẫn Đoàn học sinh tham dự Kỳ thi OLYMPIC 19/5 năm 2023.
Địa điểm: Trường THPT Hùng Vương.
3. Từ 06 giờ 45 phút: Giáo viên tham gia coi thi Kỳ thi OLYMPIC 19/5 năm 2023.
Địa điểm: Trường THPT Phước Bình.
Thành phần: Giáo viên có tên tại Quyết định số 1382/QĐ-SGD ĐT ngày 09/5/2023 của Sở GD&ĐT.
4. Buổi chiều: Dạy và học bù Thời khóa biểu buổi chiều thứ 3 ngày 02/5/2023 đối với khối 12.
          5. Giáo viên hoàn thành điểm Vnedu cho học sinh khối 10, khối 11.
          6. Từ 09 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh dự họp thành viên Ban Chỉ đạo Hè 2023.
          Địa điểm: Phòng họp A – UBND huyện.
          7. Từ 13 giờ 30 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh, CTCĐ Nguyễn Văn Hè dự Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi viết về “Cuộc sống quanh ta” năm 2022.
          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
          8. Từ 13 giờ 30 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú dự hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cơ sở, tháng 4/2023.
          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
          9. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 17/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Từ 07 giờ 30 phút: CTCĐ Nguyễn Văn Hè, Phó CTCĐ Lê Đức Minh, UV BCHCĐ Trương Thị Mỹ Dung dự Đại hội Công đoàn Ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
          Địa điểm: Hội trường A - Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          3. Từ 14 giờ 00 phút: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh, CTCĐ Nguyễn Văn Hè dự Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023.
          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
          3. Từ 14 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chủ trì Xét thi đua cuối năm cho học sinh toàn trường.
          Địa điểm: Phòng họp HĐSP.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn trường, Đại diện Ban Nề nếp, GVCN khối 10, khối 11, khối 12.
          Giao: Các bộ phận phụ trách chuẩn bị hồ sơ, Ban Nề nếp chuẩn bị số liệu tham mưu, Đoàn trường chuẩn bị CSVC âm thanh, Phục vụ vệ sinh phòng họp.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 18/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Từ 07 giờ 30 phút: Kế toán Hồ Đức Hải dự tập huấn hỗ trợ phần mềm MISA.
          Thời gian: 02 ngày (18,19/5/2023).
          Địa điểm: Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Tú Uyên, UV BCH Đoàn trường Phạm Thị Duyên dự xét thi đua Đoàn trường học.
          Địa điểm: Hội trường Khối MT - ĐT huyện.
          4. Từ 14 giờ 00 phút: Họp Cha mẹ học sinh khối 10, khối 11 cuối năm học 2022-2023.
          Địa điểm: Phòng hoc các lớp 10, l1.
          Giao: Các Phó Hiệu trưởng, Kế toán, Thủ quỹ  theo lĩnh vực phụ trách chuẩn bị hồ sơ, GVCN khối 10, khối 11 thông báo mời đến CMHS các lớp, Đoàn trường chuẩn bị CSVC và âm thanh.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 19/5
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Tổng vệ sinh lớp học, bàn giao cơ sở vật chất.
          Giao: Đoàn trường phân công khu vực vệ sinh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính và GVCN bàn giao CSVC cho nhà trường.
          3. Từ 08 giờ 00 phút: Phó Bí thư Đoàn trường Phạm Hữu Thắng, Nguyễn Đình Từ dự vòng Chung khảo cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện.
          Địa điểm: Hội trường Khối MT - ĐT huyện.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 20/5
1. Tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2022-2023 và Lễ tri ân - Trưởng thành cho học sinh Khối 12 - Niên khóa 2020-2023.
Thời gian:
- Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút: Tổng kết năm học 2022-2023.
- Từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút: Lễ tri ân - Trưởng thành cho học sinh Khối 12 - Niên khóa 2020-2023.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
Thành phần tham dự:
- Khách mời: Ban Đại diện CMHS nhà trường, Đại biểu địa phương.
- Toàn thể CB, GV, NV (có mặt lúc 6h45’, trang phục nữ: áo dài đồng phục; nam: áo sơ mi trắng, thắt caravat).
- Học sinh (có mặt lúc 06h45’)
+ Trang phục khối 10, 11: đúng quy định đồng phục nhà trường.
+ Học sinh khối 12 được mặc trang phục tự chọn (coplay các nhân vật yêu thích, trang phục theo nhóm, lớp, trang phục hóa trang, …), nhưng đảm bảo lịch sự, không hở hang, phản cảm.
Giao: Các bộ phận thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 114 ngày 10/5/2023 của Trường THPT Lê Quý Đôn; Lớp 12A3 và 12A4 dọn CSVC sau Lễ Tổng kết và Lễ tri ân.
          2. Từ 14 giờ 00 phút: Giáo viên Đinh Xuân Cần đi nộp Phiếu ĐKDT Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
          Địa điểm: Phòng QLCLGD – Sở GD&ĐT Bình Phước.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập169
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm166
  • Hôm nay417
  • Tháng hiện tại264,099
  • Tổng lượt truy cập32,359,874
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây