Lịch làm việc tuần 32

Chủ nhật - 09/04/2023 15:46
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 32/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 09 tháng 4 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 32 năm học 2022-2023
 (Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 15/4/2023)

1. Dạy học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
2. Tiếp tục công tác bồi dưỡng HSG và Olympic 19/5.
3. Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023 Tổ Địa lý (Theo Kế hoạch Kiểm tra nội bộ của nhà trường).
4.Tổ chức tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THCS, phối hợp triển khai hướng nghiệp nghề ở các trường THCS đóng trên địa bàn và tuyên truyền việc thực hiện SGK chương trình 2018.
5. GVCN khối 11 nộp danh sách học sinh có học lực yếu, kém (Điểm TB môn tính đến điểm kiểm tra giữa kỳ 2) về Hiệu trưởng hạn cuối sáng thứ 7 ngày 15/4/2023.
6. Các Tổ Công đoàn cho tổ viên đăng ký khám sức khỏe nộp về đ/c Hè CTCĐ hạn cuối sáng thứ 7 ngày 15/4/2023.
7. Ổn định nề nếp dạy học, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan sạch đẹp.

Thứ 2 ngày 10/4
          1. Từ 07 giờ 00 phút: Tổ chức Lễ Chào cờ.
          - Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính chủ trì khen thưởng cho học sinh khối 12 đạt kết quả cao trong Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 năm học 2022-2023.
          - Lớp 10C9 Tổ chức Tiết Chào cờ thân thiện chủ đề “Sáng tạo Khoa học kỹ thuật”
          - Lớp 10C10 trực cờ và dọn vệ sinh Đài tượng niệm Liệt sĩ xã Đức Liễu.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: Ban Giám hiệu, Đoàn trường, Ban Nề nếp, GVCN và học sinh toàn trường.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính dự và phát biểu; Đoàn trường chuẩn bị nội dung, CSVC và âm thanh.
          2. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          3. Từ 07 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú, Tổ phó Lê Đức Minh, Giáo viên Nguyễn Thị Huệ đi Tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại các Trường THCS trên địa bàn tuyển sinh theo Kế hoạch.
          Địa điểm: Theo Kế hoạch của Tổ Tuyển sinh 02.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị nội dung.
          4. Từ 13 giờ 30 phút: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, Giáo viên Lữ Văn Trung, Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Tú Uyên đi Tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại các Trường THCS trên địa bàn tuyển sinh theo Kế hoạch.
          Địa điểm: Theo Kế hoạch của Tổ Tuyển sinh 01.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính chuẩn bị nội dung.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 11/3
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Từ 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 45 phút: Công an huyện Bù Đăng về Tổ chức Tư vấn tuyển sinh cho học sinh khối 12.
          Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Lê Quý Đôn.
          Thành phần: Công an huyện Bù Đăng, Đại diện BGH, Đoàn trường, GVCN khối 12 không có tiết dạy, Ban Nề nếp và Giáo viên dạy tiết 1 của khối 12.
          Giao: Đoàn trường tập trung học sinh, GVCN khối 12 không có tiết dạy, Ban Nề nếp và Giáo viên dạy tiết 1 của khối 12 quản lý học sinh.
chuẩn bị CSVC và âm thanh.
      3. Từ 08 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Ban Biên tập website trường.
      Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
      Thành phần: Thành viên Ban Biên tập website trường và giáo viên Trần Thị Hoài Na.
      Giao: Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
      4. Từ 09 giờ 30 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Ban Biên tập và Thiết kế phòng Truyền thống.
      Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
      Thành phần: Thành viên Ban Biên tập và Thiết kế phòng Truyền thống.
      Giao: Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
      5. Từ 14 giờ 00 phút: Hiệu trưởng Lê Thị Bích Hạnh chủ trì Họp Ban Biên tập và Thiết kế phòng Thư viện.
      Địa điểm: Phòng họp Liên tịch.
      Thành phần: Thành viên Ban Biên tập và Thiết kế phòng Thư viện.
      Giao: Phục vụ dọn vệ sinh phòng họp.
      6. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 12/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Từ 08 giờ 00 phút: Tổ trưởng Văn phòng Nguyễn Ngọc Long dự Hội nghị tập huấn phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.
          Địa điểm: Hội trường A – Trung tâm GDTX tỉnh.
          3. Từ 13 giờ 30 phút: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, Giáo viên Lữ Văn Trung, Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Tú Uyên đi Tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại các Trường THCS trên địa bàn tuyển sinh theo Kế hoạch.
          Địa điểm: Theo Kế hoạch của Tổ Tuyển sinh 01.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính chuẩn bị nội dung.
          4. Từ 13 giờ 30 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú, Tổ phó Lê Đức Minh, Giáo viên Nguyễn Thị Huệ đi Tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại các Trường THCS trên địa bàn tuyển sinh theo Kế hoạch.
          Địa điểm: Theo Kế hoạch của Tổ Tuyển sinh 02.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị nội dung.
          5. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 13/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 14/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Từ 07 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, Giáo viên Lữ Văn Trung, Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Tú Uyên đi Tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại các Trường THCS trên địa bàn tuyển sinh theo Kế hoạch.
          Địa điểm: Theo Kế hoạch của Tổ Tuyển sinh 01.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính chuẩn bị nội dung.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 15/4
          1. Dạy và học theo Thời khóa biểu học kỳ 2.
          2. Từ 07 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính, Giáo viên Lữ Văn Trung, Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Tú Uyên đi Tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại các Trường THCS trên địa bàn tuyển sinh theo Kế hoạch.
          Địa điểm: Theo Kế hoạch của Tổ Tuyển sinh 01.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính chuẩn bị nội dung.
          3. Từ 07 giờ 00 phút: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú, Tổ phó Lê Đức Minh, Giáo viên Nguyễn Thị Huệ đi Tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại các Trường THCS trên địa bàn tuyển sinh theo Kế hoạch.
          Địa điểm: Theo Kế hoạch của Tổ Tuyển sinh 02.
          Giao: Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Phú chuẩn bị nội dung.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Nề nếp, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay1,871
  • Tháng hiện tại158,793
  • Tổng lượt truy cập32,011,744
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây