Trường THPT Lê Quý Đôn

http://thptlequydon.edu.vn


Lịch làm việc tuần 13 của cán bộ - giáo viên - nhân viên và đoàn thể

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 13/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 28  tháng 11 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 13 năm học 2021-2022
 (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021)

          1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc chấp hành việc thực hiện Công văn số 3740/UBND-KGVX ngày 04 tháng 11 năm 2021 về việc bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
2. Dạy học theo TKB.
3. Tiếp tục bồi dưỡng HSG tỉnh, Olympic 19/5.
4. Hoàn thiện, lưu hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022 Tổ Hóa- Sinh (Theo kế hoạch nhà trường).
5. Kiểm tra sổ đầu bài. Sổ chủ nhiệm lớp (Chiều thứ 7).
6. Thực hiện công việc trường chuẩn Quốc gia (theo kế hoạch).
7. Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022 tổ Toán - Tin (Theo Kế hoạch nhà trường).
8. Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch Covid 19 của các cấp. Lên kế hoạch tiêm vắc xin cho HS khối 10.
9. Chỉ đạo các tổ chuyên môn Tổ chức kiểm tra thường xuyên bằng hình thức trực tuyến, bổ sung các cột điểm.
10. Tổ chức đánh giá phân loại đảng viên cuối năm. Chấm điểm các lĩnh vực bên các Ban đảng.

Thứ 2 ngày 29/11
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          Thời gian: 05 tiết theo Thời khóa biểu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến hết 10 giờ 45 phút).
          2. Dạy học nghề cho học sinh khối 11 theo Thời khóa biểu.
          Thời gian: Buổi chiều.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 3 ngày 30/11
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          Thời gian: 05 tiết theo Thời khóa biểu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến hết 10 giờ 45 phút).
          2. Giáo viên chỉ nhiệm khối 10 hoàn thành học bạ nọp về phòng Hiệu trưởng để phe duyệt.
          3. Dạy học nghề cho học sinh khối 11 theo Thời khóa biểu.
          Thời gian: Buổi chiều.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 4 ngày 01/12
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          Thời gian: 05 tiết theo Thời khóa biểu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến hết 10 giờ 45 phút).
          2. Dạy học nghề cho học sinh khối 11 theo Thời khóa biểu.
          Thời gian: Buổi chiều.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 5 ngày 02/12
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          Thời gian: 05 tiết theo Thời khóa biểu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến hết 10 giờ 45 phút).
          2. Dạy học nghề cho học sinh khối 11 theo Thời khóa biểu.
          Thời gian: Buổi chiều.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 6 ngày 03/12
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          Thời gian: 05 tiết theo Thời khóa biểu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến hết 10 giờ 45 phút).
          2.  Từ 07 giờ 30 phút: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tính và Phó CTCĐ Nguyễn Văn Hè dự tập huấn Hệ thống phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục bằng hình thức trực tuyến (Theo Công văn số 3742/SGDĐT-GDTrH ngày 26/11/2021) của Sở GD&ĐT.
          3. Dạy học nghề cho học sinh khối 11 theo Thời khóa biểu.
          Thời gian: Buổi chiều.
          4. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
Thứ 7 ngày 04/12
          1. Dạy và học trực tuyến theo Kế hoạch.
          Thời gian: 05 tiết theo Thời khóa biểu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến hết 10 giờ 45 phút).
          2. Dạy học nghề cho học sinh khối 11 theo Thời khóa biểu.
          Thời gian: Buổi chiều.
          3. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo quy định.
         
Nơi nhận:
- BGH, CB,GV, NV
- Website Trường.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Bích Hạnh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây