Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 3

Thứ sáu - 07/05/2021 00:50
TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC
BCH ĐOÀN HUYỆN BÙ ĐĂNG
***
Số:      -HD/HĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                                                                                                      Bù Đăng, ngày      tháng     năm 2021                                                                        
                           
HƯỚNG DẪN 
Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
------------
Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TĐTN-XDĐ ngày 02/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)”, Ban Thường vụ Huyện Đoàn hướng dẫn triển khai tổ chức sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.
2. Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2025.
3. Các hoạt động cần được tổ chức theo nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, kết hợp tuyên truyền, giáo dục đối với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên thanh niên.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian: Trong tháng 3 năm 2021 (từ ngày 01/3/2021 đến 31/3/2021).
2. Địa điểm: Khuyến khích Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm tại các “địa chỉ đỏ” của Đoàn, di tích lịch sử cách mạng, phòng truyền thống, nhà văn hóa…
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Chủ điểm tháng 3 năm 2021: Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
- Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, các hoạt động vì cộng đồng.
- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
- Tiếp tục tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Bình Phước” đến với các địa chỉ đỏ gắn với thanh niên trên địa bàn huyện.
2. Tài liệu tham khảo:
- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
- Phim tài liệu “Bản anh hùng ca tuổi trẻ Việt Nam” (5 tập); “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”; “Người truyền lửa” (Tỉnh Đoàn Bình Phước sẽ phân bổ số lượng cụ thể về các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc)… và các phim ngắn, hình ảnh về truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Sách: Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh; Lý Tự Trọng sống mãi tên anh; Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới; Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bình Phước (từ năm 1931 đến 2012)…
Ngoài ra, tùy từng chủ đề, nội dung cụ thể, các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng, đăng tải, hướng dẫn các Chi đoàn tài liệu sinh hoạt chủ điểm phù hợp.
IV. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI:
1. Hình thức sinh hoạt:
Tùy theo tình hình thực tế tại đơn vị, Chi đoàn có thể chủ động lựa chọn các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm:
- Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề, thảo luận trong Chi đoàn: mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên về các nội dung trên. Chi đoàn chuẩn bị trước các tài liệu liên quan đến chủ điểm sinh hoạt để đoàn viên nghiên cứu, chuẩn bị ý tưởng phát biểu.
- Triển khai chiếu phim tư liệu kết hợp tổ chức các hội thi: tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác Hồ và tuổi trẻ, về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết hợp thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình, phát động tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đoàn do Trung ương Đoàn tổ chức... Các Chi đoàn có thể liên kết, phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức hội thi.
- Kết hợp sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm với tổ chức Ngày đoàn viên cùng hành động: đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; đăng ký thực hiện những công trình, phần việc thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa các Chi đoàn; đề xuất giải pháp cụ thể tham gia giải quyết những khó khăn tại địa phương, đơn vị; thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.
Đối với những Chi đoàn đặc thù ở vùng cao, vùng sâu, đơn vị công tác phân tán, không có điều kiện sinh hoạt được toàn thể Chi đoàn, có thể chuyển tải các nội dung sinh hoạt cho đoàn viên thông qua hình thức trao đổi trực tuyến, phát thanh thanh niên,… nhưng phải đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của hướng dẫn.
2. Công tác chuẩn bị:
- Ban Chấp hành Chi đoàn báo cáo, xin ý kiến cấp ủy (hoặc lãnh đạo đơn vị), đoàn cấp trên về việc tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.
- Ban Chấp hành Chi đoàn xây dựng chương trình; chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.
- Chi đoàn thảo luận, thống nhất về nội dung chương trình, thời gian, địa điểm của buổi sinh hoạt; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn viên.
- Mời đại diện cấp ủy, Đoàn cấp trên tham dự.
- Khuyến khích các Chi đoàn thực hiện những phim ngắn, clip ca nhạc, hình vẽ cổ động… về buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm đăng tải trên các diễn đàn, mạng xã hội; gửi các bài viết hoặc đăng tải trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn các cấp.
3. Bố cục chương trình (gợi ý):
- Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể.
- Nêu mục đích, ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.
- Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.
- Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận (Lưu ý trong quá trình tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm, cần đảm bảo tỷ lệ 80% đoàn viên tham gia phát biểu ý kiến).
- Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm, trao đổi các nội dung cần thực hiện, các công trình, phần việc của Chi đoàn.
- Đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Huyện Đoàn:
- Giao bộ phận Xây dựng Đoàn là đơn vị thường trực, tham mưu xây dựng hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm triển khai tới các cơ sở Đoàn trực thuộc.
- Các bộ phận Huyện Đoàn triển khai đi cơ sở theo chủ trương 1+2 chủ động đăng ký tham dự, nắm bắt tình hình tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tại các Chi đoàn nơi đi cơ sở.
2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc:
- Định hướng, hướng dẫn và chỉ đạo các Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn bộ phận thực hiện tốt đợt sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm. Hỗ trợ tài liệu, các nội dung liên quan đến buổi sinh hoạt.
- Đảm bảo chỉ tiêu 100% Chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm và ít nhất 80% đoàn viên tham gia sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.
- Phân công cán bộ Đoàn kiểm tra, đôn đốc, tham dự các buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm của các Chi đoàn trực thuộc; tăng cường vai trò của Đoàn cơ sở trong kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các Chi đoàn bộ phận tổ chức thực hiện.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 03 về Ban Thường vụ Huyện Đoàn theo báo cáo định kỳ công tác Đoàn trong báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021.
Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị BCH Đoàn các xã, thị trấn và các chi Đoàn trực thuộc cụ thể hóa và định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
 
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy (báo cáo);
- UBND các xã, thị trấn;
- BCH Đoàn các xã, thị trấn;
- Lưu: XDĐ.
TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
BÍ THƯ


(Đã ký)

Đào Thị Quế


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập132
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm125
  • Hôm nay29,431
  • Tháng hiện tại348,463
  • Tổng lượt truy cập31,662,883
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây