Bài phát thanh cổ động về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai - 28/09/2020 22:30
   
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
*
                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
           Bình Phước, ngày     tháng 9  năm 2020
BÀI PHÁT THANH CỔ ĐỘNG
Về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
(gửi kèm theo Công văn số 1784-CV/BTGTU, ngày 14/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
     Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn thân mến!
     Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 01 đến 03/10/2020, tại Tòa nhà trung tâm Trường Chính trị tỉnh với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện cho 21 đảng bộ trực thuộc và gần 37.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh được tổ chức trong năm 2020.
     Chủ đề Đại hội lần này được xác định là: Nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc”. Với phương châm chỉ đạo: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.
     Trong 05 năm qua, phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với quyết tâm chính trị cao, bám sát thực tiễn, đoàn kết, năng động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Đảng bộ, quân và dân Bình Phước đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực:
     Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 7,25%, tăng 0,12% so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Quy mô nền kinh tế đạt trên 68.000 tỷ đồng, gấp 1,64 lần so với năm 2015. Tng sn phm trong tnh (GRDP) bình quân đầu người đạt trên 67 triệu đồng, gấp 1,54 lần so với năm 2015. Trên địa bàn tỉnh hiện có 13 khu công nghiệp, thu hút được 784 dự án trong nước và 146 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 59 nghìn tỷ đồng và gần 1,5 tỷ USD. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới là 4.850 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là hơn 46.000 tỷ đồng, tăng 64,5% về số doanh nghiệp và tăng 2,3 lần về số vốn đăng ký; thành lập mới được 160 hợp tác xã, tăng 83% so với nhiệm kỳ trước.
     Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2,6 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 14,7% vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X là 2,3%; kim ngạch nhập khẩu đạt 1,5 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 18,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân đạt 21,3%. Hạ tầng thương mại từ các trung tâm đô thị đến các xã nông thôn tương đối hoàn thiện và từng bước được nâng cấp phục vụ nhu cầu mua, bán, trao đổi hàng hóa trong Nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân. Đến nay có 60/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 67%; có 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
     Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hạ tầng điện và giao thông có bước đột phá, tạo thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã xây dựng được 6.900 km đường giao thông. Trong đó, có các tuyến giao thông huyết mạch (quốc lộ 13, 14 và ĐT741), lưu thông thuận lợi, kết nối giữa Tây Nguyên với tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và kết nối thành phố Hồ Chí Minh đến các nước Campuchia, Lào, Thái Lan qua cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư. Hệ thống đường giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư với 3.900 km đường bê tông, theo cơ chế "Nhà nước và Nhân dân cùng làm". Từ năm 2019, Tỉnh ủy ra chỉ tiêu mỗi năm xây dựng 1.000 km đường nông thôn theo cơ chế đặc thù, góp phần chuyển biến tích cực đời sống của người dân vùng nông thôn. Hệ thống điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt được đảm bảo, có 99% hộ dân sử dụng điện. Toàn tỉnh có 06 nhà máy thủy điện với công suất 297 MW, đang triển khai các dự án điện mặt trời với công suất thiết kế 850 MWp, cuối năm 2020 sẽ đưa vào hoạt động 01 dự án với công suất khoảng 450 MWp và vận hành đường dây 220 KV Lộc Ninh - Bình Long 2 để đấu nối các nhà máy điện mặt trời trên địa bàn huyện Lộc Ninh hòa hệ thống điện lưới quốc gia.
     Thu ngân sách năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng, vượt hơn gấp 02 lần chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra. Chi ngân sách thực hiện theo hướng tăng chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, giảm chi thường xuyên.
     Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục - thể thao và các lĩnh vực xã hội khác từng bước được chăm lo, phát triển. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt. Quy mô giáo dục mở rộng, hệ thống trường lớp phát triển rộng khắp, mô hình và tổ chức bộ máy trường học được sắp xếp lại hợp lý, hiệu quả; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 33,3% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra). Cơ sở vật chất ngành y tế được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Lĩnh vực thể dục - thể thao phát triển rộng khắp và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng. Các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao. Năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 1,56%, giảm 3,6% so với đầu nhiệm kỳ.
      Quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được đảm bảo. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế được chú trọng, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ trên nhiều lĩnh vực. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 21 đảng bộ trực thuộc với 764 tổ chức cơ sở đảng và gần 37.000 đảng viên; 100% thôn, ấp, khu phố, trường học có tổ chức đảng. Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại  tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được tiến hành chặt chẽ và ngày càng thực chất hơn.
     Tự hào về những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội vừa qua, chúng ta càng củng cố niềm tin tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa các mục tiêu của Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Những quyết sách tại Đại hội lần này sẽ mở ra thời cơ phát triển mới cho tỉnh Bình Phước. Phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới với đô thị trong tỉnh; tăng cường kết nối vùng; hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc. Tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
     Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 9 - 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng; thu ngân sách đạt 18.000 tỷ - 18.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD; có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tạo 200.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm xuống dưới 3%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; mỗi năm giảm khoảng 2.000 – 2.500 hộ nghèo. Hàng năm có từ 80% tổ chức, cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp mới khoảng 6.000 đảng viên.
     Để đạt được những mục tiêu cơ bản trên, tại dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra: 04 nhiệm vụ trọng tâm; 04 nhiệm vụ ưu tiên và 5 nhóm giải pháp cụ thể triển khai nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên, cụ thể là:
* 04 nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục lựa chọn ngành, lĩnh vực trọng tâm để đầu tư hiệu quả; nâng cao vai trò quản lý của nhà nước, xây dựng các chính sách phù hợp thúc đẩy sản xuất phát triển. (2) Đầu tư các lĩnh vực xã hội nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân để văn hóa thực sự trở thành nền tảng của xã hội. Trong đó con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực. (3) Xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. (4) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
* 04 nhiệm vụ ưu tiên là: (1) Tập trung nguồn lực phát triển hệ thống giao thông thuận lợi, tạo điều kiện kết nối Bình Phước với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và các sân bay, cảng biển. (2) Đổi mới chính sách, thu hút, ưu đãi đầu tư; tổ chức xúc tiến đầu tư, khuyến khích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm. (3) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; kiện toàn bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW và Đề án 999 của tỉnh tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực, liêm chính. xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. (4) Thực hiện quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc  và chương trình giảm nghèo bền vững.
* 5 nhóm giải pháp cụ thể triển khai nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên
1. Lĩnh vực kinh tế: Cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục lựa chọn ngành, lĩnh vực trọng tâm để đầu tư hiệu quả; nâng cao vai trò quản lý của nhà nước, xây dựng các chính sách phù hợp thúc đẩy sản xuất phát triển.
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Quan tâm đầu tư các lĩnh vực xã hội nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân để văn hóa thực sự trở thành nền tảng của xã hội. Trong đó con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực.
3. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại
4. Lĩnh vực tư pháp: Tiếp tục cải cách tư pháp theo hướng xây dựng nền tư pháp dân chủ, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, từng bước hiện đại
5. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
     Phát huy truyền thống hào hùng của quê hương, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Phước quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.
- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Phước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay4,363
  • Tháng hiện tại129,414
  • Tổng lượt truy cập31,982,365
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây